Cristin-prosjekt-ID: 2521425
Sist endret: 3. januar 2022, 15:09

Cristin-prosjekt-ID: 2521425
Sist endret: 3. januar 2022, 15:09
Prosjekt

Spatial patterns of PATHogen profiles in marine habitats and associations with active and fallow fish farms from eDNA sampling (PATHDNA)

prosjektleder

Jessica Louise Ray
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.999.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 326900

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi • Økologi • Landbruksfag • Fiskehelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
56107437
Sted
Jessica Louise Ray

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2021 Slutt: 30. september 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spatial patterns of PATHogen profiles in marine habitats and associations with active and fallow fish farms from eDNA sampling (PATHDNA)

Populærvitenskapelig sammendrag

Infectious disease is a leading cause of fish mortality in open net pen fish farming and represents a primary threat to the viability of wild salmonid populations. Tracking the transmission of pathogens around fish farms is therefore an important research frontier that will help manage disease outbreaks and mitigate environmental damage. The new PATHDNA project aims to adapt environmental DNA sampling for viruses, bacteria, and parasites to model when, where, and how disease agents are spread to and from open net pen fish farms in western Norway, a hotspot for global fish farming operations. Environmental DNA contains the genetic signatures of both fish and pathogens, providing a molecular genetic trail that can help track the distribution and abundance of species across space. Sampling programs for environmental DNA have helped in the protection of threatened species and in the fight against invasive species and we will help develop this method as a tool for combating infectious agents around fish farms. The project has three objectives; 1) evaluate the effects of fish farm fallowing on persistence and spread of pathogens; 2) assess how well boats that travel between farms contribute to pathogen dispersal; and 3) validate a new real-time hand-held tool for tracking the spread of pathogens around fish farms. The project, led by NORCE Norwegian Research Centre, is a collaborative initiative between the research and industry sectors, with contributions from Fisheries and Oceans Canada, the University of Toronto, and the aquaculture industry. The project will run from 2021-2024 and will involve a detailed sampling regime to track the presence and absence of key salmon pathogens in water samples from aquaculture zones in western Norway. The project aims to deliver actionable advice on management of fish farms including the use of fallowing zones and the operation of well boats as well as new tools for tracking disease transfer and monitoring spillover between farms.

Tittel

Bruk av miljø-DNA i kartlegging av diversitet til fiskepatogener og risiko for smittespredning i miljøet omkring marine oppdrettsanlegg

Vitenskapelig sammendrag

Smittsomme sykdommer er en utfordring i fiskeoppdrett som bidrar til redusert fiskevelferd, fiskehelse og økonomiske tap for næringen. I tillegg kan villfisk i samme området bli smittet med fare for alvorlige epidemier blant sårbare bestander. Kartlegging av smittenivåer i miljøet omkring oppdrettsanlegg er derfor nødvendig for å kunne iverksette tiltak som kan redusere smittespredning og sykdomsutbrudd.Hovedmålet er med PATHDNA prosjektet å bidra med kunnskap som skal resultere i effektive tiltak som vil redusere risiko for smitte på sjøanlegg i norsk lakseoppdrett. Målsetningen til prosjektet er 1) evaluere effekt av brakkleggingssoner med tanke på smittespredning, 2) undersøke om brønnbåter er en viktig vektor for smittespredning og 3) validere en ny metode for hurtig påvisning av smittsomme fiskepatogener i felt.PATHDNA prosjektet skal anvende miljø-DNA metoder til påvising av smittestoffer for å beskrive hvor, når og hvordan ulike typer patogener spres fra og til åpne matfiskanlegg med laksefisk i fjorder i Hordaland regionen. Miljø-DNA metoder brukes i overvåkingsprogrammer til kartlegging og bevaring av truede dyrearter eller i bekjempelse av fremmed arter. PATHDNA prosjektet vil tilpasse samme metoder for kartlegging og beskrivelse av smittespredning og smittenivåer i vannmiljø omkring oppdrettslokaliteter.Prosjektperioden er 2021-2024. Det skal gjennomføres omfattende prøvetaking omkring oppdrettslokaliteter og fra brønnbåter for å beskrive sammensetning og utbredelse av viktige smittsomme fiskepatogener i ulike produksjonssoner.PATHDNA er et samarbeidsinitiativ mellom forskning og industrisektoren og i tråd med FNs bærekraftsmål 17 (Samarbeid for å nå målene). Prosjektet ledes av NORCE med Fisheries and Oceans Canada (DFO), Universitetet i Toronto (Canada), aktører innen norsk havbruksnæring og Pharmaq Analytiq som viktige bidragsytere og partnere i prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jessica Louise Ray

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kristi Miller Saunders

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fisheries and Oceans Canada

Martin Krkošek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Toronto

Robert J. Lennox

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Knut Wiik Vollset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »