Cristin-prosjekt-ID: 2522109
Registrert av: REK Sist endret: 24. oktober 2021, 11:54 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2522109
Registrert av: REK Sist endret: 24. oktober 2021, 11:54 Sist endret av: REK
Prosjekt

Narkotikautløste dødsfall 2003-2018

prosjektleder

Linn Gjersing
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/543

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Narkotikautløste dødsfall 2003-2018

Populærvitenskapelig sammendrag

Siden 2003 har det vært 260 narkotikautløste dødsfall i årlig gjennomsnitt. Det har vært en markant nedgang i andelen heroinutløste dødsfall siden 2009, og i 2016 og 2017 var ikke heroin lenger den hyppigste dødsårsaken. Dette prosjektet skal undersøke ved hjelp av informasjon fra ulike registre hvem som dør av narkotikautløste forgiftninger og om det er personer fra samme risikopopulasjon som døde mellom 2009 og 2018 som mellom 2003 og 2009. Dette er en retrospektiv kohortundersøkelse der alle som døde av et narkotikautløste dødsfall i Norge mellom 2003 og 2018 inkluderes gjennom Dødsårsaksregisteret. Ved hjelp av personnummeret vil det bli generert en koblingsnøkkel med et tilfeldig generert nummer som skal brukes til koblinger med informasjon fra andre registre. I tillegg vil det gjennom Statistisk sentralbyrå (SSB) inkluderes en kontrollkohort fra den generelle befolkningen som matches på kjønn og alder med de som døde av narkotikautløste forgiftninger mellom 2003-2018.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anne Bukten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ellen Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Arne Skulberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »