Cristin-prosjekt-ID: 2522430
Sist endret: 29. august 2022, 16:55

Cristin-prosjekt-ID: 2522430
Sist endret: 29. august 2022, 16:55
Prosjekt

Mathematics, Science and Computational Thinking (MASCOT)

prosjektleder

Louise Mifsud
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 320322

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap • Teknologi • Pedagogiske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2021 Slutt: 31. oktober 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mathematics, Science and Computational Thinking (MASCOT)

Tittel

Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

Vitenskapelig sammendrag

MASCOT (Mathematics, Science and Computational Thinking) tar sikte på å utvikle kunnskap om lærings- og vurderingsprosessene i algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole, primært innen matematikk og naturfag. Prosjektets forskning skal videre danne grunnlag for utvikling av nye undervisnings- og vurderingspraksiser. Det er et mål å sørge for at kunnskap fra forskning i skoler og lærerutdanningsprogrammer gjensidig informerer hverandre for å forbedre profesjonell undervisnings- og vurderingspraksis på begge arenaer.

Prosjektet vil oppnå dette ved å gjennomføre intervensjoner ved lærerutdanningsprogrammer og skoler knyttet til de Nordiske deltagerinstitusjoner, og legger vekt på samarbeid og utveksling og mellom partnerne for å trekke lærdom fra hverandres ekspertise. MASCOT sikter mot å utvikle en helhetlig introduksjon til algoritmisk tenkning (ev. tillegg som profesjonell kompetanse) i lærerutdanning med vekt på anvendelser i matematikk og naturfag. I tillegg til nært samarbeid med skoler, er det et mål å utvikle forskningsbaserte undervisnings- og vurderingspraksiser.   

MASCOT er et  tverrfaglig forskningsprosjekt som samler et konsortium av eksperter fra ledende nordiske lærerutdanningsinstitusjoner i Norge, Finland og Danmark og involverer 5 partnerskoler i Norge og Finland.

Metode

MASCOT er organisert som et samarbeidsprosjekt basert på et langtidssamarbeid mellom lærere, studenter og forskere. Den overordnede forskningstilnærmingen er design-basert forskning (design-based research).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Louise Mifsud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Renate Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Katarina Pajchel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Siv Gundrosen Aalbergsjø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Trude Sundtjønn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Designing CT learning opportunities in mathematics and science education .

Pajchel, Katarina; Frågåt, Thomas; Mifsud, Louise; Ukkonen, Aino; Swensen, Håkon; Andreasen, Kristina Johnsdatter. 2022, NERA Congress 2022. HINN, OSLOMETVitenskapelig foredrag

Computational thinking as a part of Danish, Finnish and Norwegian Curricula.

Andersen, Renate; Juellund, Jesper; Mifsud, Louise; Frågåt, Thomas; Tafdrup, Oliver; Schrøder, Vibeke; Middelboe Rehder, Mads; Møller, Thilde Emilie; Lavonen, Jari; Sundtjønn, Trude Pedersen mfl.. 2022, NERA 2022 Conference. HINN, OSLOMET, UIAVitenskapelig foredrag

Integration of computational thinking and programming into primary and lower secondary teacher education in Norway: A content analysis of course descriptions and reading lists.

U. S. R. Mohottige, Nisanka; Bjerke, Annette Hessen; Andersen, Renate. 2022, The Nordic Educational Research Association (NERA) konferanse 2022. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Current state of research on computational thinking in STEAM and STEAM teacher education.

Frågåt, Thomas; Sollid, Per Øyvind; Lavonen, Jari; Sundtjønn, Trude Pedersen; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Schrøder, Vibeke. 2022, ECER 2022. HINN, KP, HY-HU, OSLOMETVitenskapelig foredrag

Primary Mathematics Teachers’ Understanding of Computational Thinking.

Nordby, Siri Krogh; Bjerke, Annette Hessen; Mifsud, Louise. 2022, Künstliche Intelligenz. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »