Cristin-prosjekt-ID: 2522505
Sist endret: 1. november 2021, 17:05

Cristin-prosjekt-ID: 2522505
Sist endret: 1. november 2021, 17:05
Prosjekt

Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant and attractive city centres

prosjektleder

Aud Tennøy
ved Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for mobilitet ved Transportøkonomisk institutt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2020 Slutt: 30. april 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Planning, knowledge and collaboration for developing vibrant and attractive city centres

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Aud Tennøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt

Grethe Swensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for kulturminneforskning
Aktiv cristin-person

Oddrun Helen Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt
1 - 3 av 3