Cristin-prosjekt-ID: 2522821
Sist endret: 5. november 2021, 09:26

Cristin-prosjekt-ID: 2522821
Sist endret: 5. november 2021, 09:26
Prosjekt

Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet

prosjektleder

Eirin Rødseth
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tackling social inequalities in health with the use of e-health and telemedicine solutions - Polenprosjektet

Vitenskapelig sammendrag

Dette EØS-finansierte prosjektet (Norway Grants) søker å utjevne tilgangen til og forbedre kvaliteten på helsetjenester for fattige grupper og innbyggere som bor i fjerntliggende områder av Polen. Det skal utvikles sju modeller og prosedyrer for e-helse og digitalisering innen fagfeltene kardiologi, geriatri, psykisk helse, fødselshjelp, diabetes, palliativ behandling og kroniske sykdommer.

De valgte modellene skal finansieres og testes som pilotprosjekter i regionale sykehus og institutter, etter en åpen utlysning og utvelgelsesprosess i Polen. Pilotene skal evalueres av en uavhengig enhet, og de meste vellykkede pilotene skal deretter innføres, finansiert av offentlige midler.

Som prosjektpartner skal Nasjonalt senter for e-helseforskning bidra med kompetansedeling og kunnskapsoppsummeringer. Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra med ressurser i arbeidsgrupper innen de valgte fagfeltene, og legge til rette for samarbeid mellom forskere og helsefaglig personell i Norge og Polen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirin Rødseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Lene Steen Lindseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Lene Lundberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Henriette Lauvhaug Nybakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Karianne Fredenfeldt Lind

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »