Cristin-prosjekt-ID: 2522903
Registrert av: REK Sist endret: 12. november 2021, 19:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2522903
Registrert av: REK Sist endret: 12. november 2021, 19:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hva fremmer og hemmer unge jenters bruk av prevensjon?

prosjektleder

Gro Beate Samdal
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 299236

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. august 2021 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva fremmer og hemmer unge jenters bruk av prevensjon?

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet er å forske på hva som fremmer og hemmer unge jenters bruk av hormonell prevensjon. Hensikten med studien er å finne ut hvilke utfordringer som møter jenter ved spørsmål om prevensjon. Hvilke faktorer kan hjelpe og hvilke faktorer kan hindre jenter i å bruke prevensjon? Synes unge jenter det er lett tilgjengelighet til veiledning om prevensjon og hvordan benytter de seg av de tilbudene som finnes. Hvor får de prevensjon? Og siden LARC er anbefalt, hvorfor bruker ikke flere/ "alle" det? Målgruppen er jenter i alderen 16-19 år. Datainnsamling skal foregå som personlig intervju, en-til-en intervju, grunnet at spørsmålene kan oppleves intimt og privat. Norske helsemyndigheter (Helse- og omsorgsdepartementet, 2016, s. 54) hevder at det ikke finnes gode nok nasjonale overvåkningsdata om seksuell helse blant ungdom. Vi har derfor ikke nok kunnskap om hvilke virkemidler og tiltak som fungerer. Regjeringen har gitt ut egen strategi for ungdomshelse (Departementene, 2016, s. 40). Her kan vi lese at det er lite kunnskap som er systematisert i spørsmålet om hvordan ungdom benytter de tilbudene som finnes i helsetjenesten. Ungdata har ingen nasjonale spørsmål om ungdom og prevensjon. Ønsker derfor å undersøke hva unge jenter selv mener at fungerer ved å spørre/intervjue dem om de synes det er lett å få informasjon og veiledning om prevensjon. Hvor får de resept på hormonell prevensjon? Og siden det er mye dokumentert at LARC (long-acting reversibel contraception) er anbefalt, hvorfor er det ikke flere som bruker det?

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Beate Samdal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1