Cristin-prosjekt-ID: 2523063
Sist endret: 8. november 2021, 09:18

Cristin-prosjekt-ID: 2523063
Sist endret: 8. november 2021, 09:18
Prosjekt

VR-simulering i helsefaglig utdanning

prosjektleder

Nina Sletteland
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Anatomi, fysisk antropologi • Farmakologi

Emneord

Digital simulering • Simuleringstrening • Høgskolepedagogikk

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
92019316
Sted
Nina Vahl Sletteland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. august 2021 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

VR-simulering i helsefaglig utdanning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Sletteland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole

Lucie Furulund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Lise Gladhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3