Cristin-prosjekt-ID: 2523070
Registrert av: REK Sist endret: 27. september 2022, 10:01

Cristin-prosjekt-ID: 2523070
Registrert av: REK Sist endret: 27. september 2022, 10:01
Prosjekt

ART og kreft

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 282989

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2021 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ART og kreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet har som formål å kartlegge kreftrisiko hos personer som er unnfanget ved hjelp av assistert befruktning og kvinner som har gjennomgått assistert befruktning. Økende alder ved svangerskap fører til at stadig flere kvinner behandles med assistert befruktning. Nye trender med sosial egg-frysing kan øke bruket av assistert befruktning ytterligere. Det er viktig å få mer kunnskap om helsekonsekvensene av assistert befruktning, både for kvinnen selv, men også for barn som fødes etter assistert befruktning. Flere studier indikerer økt kreftrisiko hos kvinner etter assistert befruktning, og for noen krefttyper hos barn født etter assistert befruktning. Andre svangerskapskomplikasjoner, fødselsutfall og fødselsrekkefølge, kan også være assosiert med kreftrisiko, og er viktige å ha med for å studere ulike bidrag til kreftrisiko hos mor og barn. Det å ha vært gravid, ammet og antall barn kan også påvirke kreftrisiko hos kvinner.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Laura Oakley

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London

Liv Bente Bergem Romundstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Nils Halvdan Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hans Ivar Hanevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »