Cristin-prosjekt-ID: 2523076
Sist endret: 8. november 2021, 15:15

Cristin-prosjekt-ID: 2523076
Sist endret: 8. november 2021, 15:15
Prosjekt

Langtidsresultat etter gangtrening ved hjerneslag

prosjektleder

Ylva Hivand Hiorth
ved Rehabiliteringsklinikken ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi

HRCS-helsekategori

 • Hjerneslag

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. mars 2021 Slutt: 30. september 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidsresultat etter gangtrening ved hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Gjenvinning av gangfunksjon etter hjerneslag er ofte et viktig rehabiliteringsmål for pasienter og deres pårørende. Oppsummerende forskning indikerer at dette bør gjøres tidlig og med gangtrening utført med høyere treningspuls enn dagens praksis. I 2018 innførte to fysioterapiseksjoner ved Aker helsearena variert gangtrening med høy intensitet i behandlingen av pasienter etter hjerneslag (FIRST-Oslo-studien). Dette resulterte i betydelig bedre gangfunksjon med økning i skritt pr dag og økt ganghastighet. Utover gode korttidsresultat, finnes det lite publiserte data på langtidsvirkning etter denne behandlingen. Ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) ved Stavanger universitetssjukehus er vi derfor i gang med en langtidsstudie for å studere dette nærmere.

Hensikt: Målet med studien er å beskrive funksjonsnivået etter hjerneslag ukentlig under hele innleggelses perioden ved AFMR og deretter etter tre og 12 måneder i to faser: (1) under dagens praksis og (2) etter implementering av høyintensiv gangtrening.

Design/metode: Denne kohortstudien har et prospektivt observasjonsdesign som gjør det mulig å følge pasienter som mottar døgnrehabilitering etter hjerneslag over et år. Datainnsamling inkluderer mål på gangfunksjon, balanse, treningspuls, trening, kraft, kondisjon, finmotorikk, smerte, pasientrapportert data og data fra sensorer (skritt, puls, søvn/restitusjon og fysisk aktivitet). I første fase av studien inkluderes 75 deltagere som kartlegges under dagens praksis. Fysioterapipraksis legges så om til høyintensiv gangtrening i form av «Focused Intensive Repetitive Stepping Training» (FIRST) og 75 nye deltagere inkluderes. Vi vil deretter sammenligne resultat fra de to gruppene for å (a) se om det er mulig å overføre resultater fra kontrollerte studier til klinisk praksis med like god virkning, og (b) om implementeringen sammenlignet med dagens praksis gir bedring som opprettholdes over lang tid.

Utstyr

Polar H10, Polar Vantage V2, activPAL4TM, StepWatch4, Jamar plus digital, NuStep T5xr Recumbent Cross Trainer, Seca 665 electronic wheelchair scale/ Seca 877 floor scale, Carescape Dinamap V100, Action Research Arm Test, non-stretchable measuring band

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ylva Hivand Hiorth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Rehabiliteringsklinikken ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Norhild Caroline Valvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Nina Aspøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Margrethe Traa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Jennifer L Moore

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »