Cristin-prosjekt-ID: 2523080
Sist endret: 4. april 2022, 11:20

Cristin-prosjekt-ID: 2523080
Sist endret: 4. april 2022, 11:20
Prosjekt

Covid-19 and impact on mental health: a longitudinal, multi-national study (C-Me).

prosjektleder

Helga Ask
ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.979.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 324620

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk • Helsefag • Psykiatri, barnepsykiatri • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk • Psykologi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser
 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
95949267
Sted
Helga Ask

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2021 Slutt: 31. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Covid-19 and impact on mental health: a longitudinal, multi-national study (C-Me).

Populærvitenskapelig sammendrag

The corona pandemic represents the largest global health crisis of this century. Although Norway so far has successfully limited spread of the virus, the mitigating factors and the general stress amidst the pandemic may have affected the population’s mental health. There is an urgent need for research on the putative consequences to mental health across the pandemic for the population in Norway.

The research project C-Me will use data from the Norwegian Mother, Father and Child cohort (MoBa) to answer key questions regarding the mental health impact (i.e. anxiety, depression, eating disorders) of Covid-19 in the adolescent and adult population. In MoBa more than 90 000 families have volunteered with information on mental and physical health with repeated questionnaires, as well as provided blood samples. In addition, we will combine MoBa data with information from public health registries. Since MoBa includes data from before the pandemic, we will be able to track mental health changes across the pandemic considering the pre-pandemic mental health. We will investigate if and to what degree factors like job loss, corona infection, or homeschooling have led to stress and psychiatric symptoms in vulnerable individuals. One key advantage of C-Me is the available genetic data, which may be used to investigate the interplay between genetic vulnerability for mental disorders and environmental factors across the pandemic. By collaboration with partners from other Nordic countries and Estonia, where similar data have been collected during the pandemic, we will be able to compare mental health effects across countries with varying burden of Covid-19 and mitigating factors.  

C-Me will not only give new knowledge on the effect of the pandemic, but also how people in general cope with individual or societal stressors. The corona pandemic may thus serve as a model to study if and to what extent major shifts in ordinary routine life impact on the individuals’ mental health.

Vitenskapelig sammendrag

The spread of Covid-19 represents the largest global health crisis of this century. Although Norway so far has successfully limited spread of the virus, preliminary evidence indicate that the population's mental health has been negatively affected. Now there is an urgent need for high-quality, longitudinal and multinational research on mental health, including pre-Covid-19 data.

C-Me will use longitudinal and genetic data from the largest birth cohort study ever conducted – the Norwegian Mother, Father and Child cohort (MoBa) including pre-Covid-19 data, linked with diagnostic data from health registries to answer key questions regarding the mental health impact (i.e. anxiety, depression, eating disorders) of Covid-19 in the adolescent and adult population. We will delineate mental health trajectories from before, during and after the pandemic and investigate to what extent mental health (symptoms and disorders) are predicted by pre-pandemic characteristics (e.g. previous disorders, social disadvantage) and peri-pandemic factors (e.g. job loss, Covid-19 infection, home-schooling). Crucially, our project enables unique investigations of gene-environment interplay in the development of mental health problems during the pandemic. We also capitalize on already funded Nordic-Estonian research infrastructures and will compare Covid-19 mental health impact across five countries.

The resulting empirical platform will provide suggestions on how adolescents and adults can best be supported to resume to normal life, or the “new normal”. Knowledge obtained will be crucial for adapting healthcare policies to improve the health and wellbeing of vulnerable groups after the pandemic, and to prepare healthcare policies for future crises. C-Me will provide unique insight into the development of mental health problems and resilience, with high relevance beyond the pandemic situation.

 

Tittel

Koronapandemiens påvirkning på befolkningens psykiske helse: en multinasjonal forløpsstudie.

Vitenskapelig sammendrag

Koronapandemien er dette århundrets hittil største trussel mot folkehelsen. Selv om Norge har klart seg rimelig godt, med få dødsfall, er det usikkert om og i hvor stor grad selve sykdommen og tiltakene som ble iverksatt for å bremse spredning av viruset, har påvirket den psykiske folkehelsen. Foreløpige tall tyder på at enkelte grupper av befolkningen har fått økte psykiske plager under pandemien. 

Forskningsprosjektet C-Me vil bruke data fra den norske Mor, Far og Barn-undersøkelsen (MoBa) der mer enn 90 000 familier med barn født mellom 1999 og 2009 har bidratt med informasjon om psykisk og fysisk helse ved å fylle ut spørreskjema med jevne mellomrom. Siden mars 2020 har deltakerne svart på korona-relaterte spørsmål og gitt informasjon om kroppslig og psykisk helse annenhver uke. Vi har også tilgang til genetiske data fra blodprøver for flertallet av deltakerne i MoBa. I dette prosjektet vil dataene fra MoBa også kobles med diagnosedata fra nasjonale helseregistre. Det vil også brukes nasjonale data fra Beredskapsregisteret Beredt-C19. 

En viktig styrke ved C-Me er at vi har informasjon om den psykiske helsen for MoBa-deltakerne også fra tiden før pandemien, noe som gjør at vi kan følge utvikling i helsetilstand gjennom de ulike fasene av pandemien. Vi har også informasjon fra flere medlemmer i hver familie, slik at vi kan undersøke hvordan det å være smittet, ha hjemmeskole, eller være permittert påvirker den enkelte og familien som helhet. En annen styrke er at vi med data på genetisk sårbarhet for psykisk sykdom kan undersøke hvordan gener og miljø spiller sammen. Gjennom et etablert nordisk samarbeid kan vi sammenligne hvordan den psykiske helsen i Norge har vært sammenlignet med land med høyere smittetrykk.  

C-Me vil ikke bare undersøke effekter av koronapandemien, men også hvordan mennesker håndterer individuelle og samfunnsmessige påkjenninger generelt. Koronapandemien kan dermed brukes som modell for å studere hvordan brå endringer i dagliglivet og det å leve med usikkerhet over tid påvirker den enkeltes psykiske helse. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Helga Ask

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse-, utviklings- og personlighetspsyk ved Universitetet i Oslo

Johanne Hagen Pettersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Pia Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Unnur Anna Valdimarsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Háskóli Íslands

Ole Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORMENT part UiO ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Acute COVID-19 severity and mental health morbidity trajectories in patient populations of six nations: an observational study.

Magnúsdóttir, Ingibjörg; Lovik, Anikó; Unnarsdóttir, Anna Bára; McCartney, Daniel L.; Ask, Helga; Kõiv, Kadri; Christoffersen, Lea Arregui Nordahl; Johnson, Sverre Urnes; Hauksdóttir, Arna; Fawns-Ritchie, Chloe mfl.. 2022, The Lancet Public Health. UIT, HÊ, FHI, ZEALAND, TÜ, MODUMBAD, OUS, HU, HJARTA, TUOE, RH, UIO, KIVitenskapelig artikkel

How can we use MoBa data to understand mental health during the covid-19 pandemic?

Ask, Helga. 2022, Promenta Scientific Meeting. FHI, UIOFaglig foredrag

Cohort Profile: COVIDMENT: COVID-19 cohorts on mental health across six nations.

Unnarsdóttir, Anna Bára; Lovik, Anikó; Fawns-Ritchie, Chloe; Ask, Helga; Kõiv, Kadri; Hagen, Kristen; Didriksen, Maria; Christoffersen, Lea Arregui Nordahl; Garðarsson, Alexander Berg; McIntosh, Andrew mfl.. 2021, International Journal of Epidemiology. HÊ, HSPH, LANDSPITAL, OUH, AALBORGUH, FHI, TÜ, HAUKELAND, STORBRITAN, NTNU, KU, OUS, UIB, TUOE, UoNCaCH, HELSEMR, AU, RH, ÅRHUSSYKE, UIO, KI, DANMARKVitenskapelig artikkel

How can we use MoBa data to understand mental illness?

Ask, Helga. 2021, NORMENT Synergy Meeting. FHIFaglig foredrag
1 - 4 av 4