Cristin-prosjekt-ID: 2523401
Sist endret: 12. november 2021, 10:11

Cristin-prosjekt-ID: 2523401
Sist endret: 12. november 2021, 10:11
Prosjekt

Behandling av sykdommer som rammer kvinner spesielt og sykdommer som rammer ulikt avhengig av kjønn - Prosjektplan for forskningskart

prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Landbruks- og fiskerifag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Kvinnehelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
2221077000
Sted
Hege Kornør

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2021 Slutt: 29. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av sykdommer som rammer kvinner spesielt og sykdommer som rammer ulikt avhengig av kjønn - Prosjektplan for forskningskart

Populærvitenskapelig sammendrag

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal vi kartlegge forskning om behandling av sykdommer som rammer kvinner og andre som ble kategorisert som jente ved fødsel spesielt og sykdommer som man antar rammer ulikt avhengig av kjønn. Oppdraget er begrenset til å kartlegge forskning som er oppsummert i systematiske oversikter.

 

Et forskningskart er en type systematisk kunnskapsoppsummering som sorterer og synliggjør den tilgjengelige forskningen om en bred problemstilling.

 

For å identifisere relevante systematiske oversikter vil vi gjennomføre et systematisk litteratursøk. Titler og sammendrag vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil kode studiene vi inkluderer i EPPI reviewer software innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norskspråklig rapport og som et interaktivt nettbasert forskningskart.

Tittel

Treatment of illnesses that affect women specially and illnesses that affect people differently depending on sex: Protocol for evidence and gap map.

Populærvitenskapelig sammendrag

We will, on commission from the Ministry of Health and Care Services in Norway, conduct an evidence and gap map of systematic reviews about treatment of illness that affect women and others who were categorized as a girl at birth specially and illnesses assumed to affect people differently depending on sex.

 

Evidence and Gap Maps are a systematic evidence synthesis product that display the available evidence relevant to a broader research question.

 

In order to identify relevant studies, we will conduct a systematic search for literature. Titles and abstracts will be considered according to the inclusion and exclusion criteria. References will be screened by two researchers independently, first by title and abstract and subsequently in fulltext, for inclusion and exclusion. Included studies will be coded in the EPPI reviewer software according to a predefined framework. Identified research will be presented in a report in Norwegian, and in an interactive web-based evidence and gap map.

Vitenskapelig sammendrag

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn Elisabeth Vist

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Bahar Kucuk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Vigdis Underland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »