Cristin-prosjekt-ID: 2523781
Sist endret: 13. november 2021, 17:35

Cristin-prosjekt-ID: 2523781
Sist endret: 13. november 2021, 17:35
Prosjekt

Psychometric evaluation of the Norwegian version og the Threadgold Communication Tool

prosjektleder

Benedicte Sørensen Strøm
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Demens

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 13. september 2021 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psychometric evaluation of the Norwegian version og the Threadgold Communication Tool

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Benedicte Sørensen Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole

Orla Dolan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National University of Ireland, Galway
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ingebjørg Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
1 - 5 av 5