Cristin-prosjekt-ID: 2524492
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2021, 15:28 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2524492
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2021, 15:28 Sist endret av: REK
Prosjekt

Atrieflimmer i Tromsøundersøkelsen. Hypotetiske sammensatte intervensjoner, sosial ulikhet og sammenheng med hjerteinfarkt.

prosjektleder

Tom Wilsgaard
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 346297

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 6. september 2021 Slutt: 7. september 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Atrieflimmer i Tromsøundersøkelsen. Hypotetiske sammensatte intervensjoner, sosial ulikhet og sammenheng med hjerteinfarkt.

Populærvitenskapelig sammendrag

I de kommende ti-årene antas det en kraftig prevalensøkning av atrieflimmer (AF) i Norge. Flere studier har dokumentert at klassiske risikofaktorer for hjerteinfarkt og hjerneslag også er risikofaktorer for AF, men ingen studier har dokumentert effekt av primærforebygging av AF basert på sammensatte intervensjoner. Selv om AF er dokumentert som en risikofaktor for senere utvikling av hjerteinfarkt mangler det dokumentasjon på AF som risikofaktor for ulike typer hjerteinfarkt. I tillegg mangler det vurdering av tid etter AF som prediktor for hjerteinfarkt. Sosioøkonomisk status er en kjent risikofaktor for kardiovaskulær sykdom, men det er inkonsistente resultater når det gjelder rollen til sosioøkonomisk status som prediktor for AF. Dette prosjektet ønsker å bruke data fra de fem Tromsøundersøkelsene gjennomført mellom 1979 og 2008. Vi har tilgang til n=35.772 personer som har deltatt minst én gang, hvor vi har registrert n=2.605 insidente AF med oppfølging ut 2014. Vi ønsker å studere følgende problemstillinger: 1. Å bruke parametrisk g-formel til å estimere effekten av hypotetiske intervensjoner på modifiserbare risiko- og livsstilsfaktorer på 20-års risiko for AF, samt vurdere om absolutte og relative effekter varierer med sosioøkonomisk status. 2. Å vurdere om sosioøkonomisk status er assosiert med utvikling av AF, samt vurdere i hvilken grad klassiske risikofaktorer er mediatorer. 3. Å vurdere om sammenhengen mellom AF og hjerteinfarkt er avhengig av type infarkt (med eller uten ST-elevasjon i EKG), samt estimere effekten av tid etter førstegangsdiagnose av AF.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tom Wilsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Tom Wilsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Ekaterina Sharashova

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Linn Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 4 av 4