Cristin-prosjekt-ID: 2524901
Sist endret: 20. mai 2022, 13:50

Cristin-prosjekt-ID: 2524901
Sist endret: 20. mai 2022, 13:50
Prosjekt

Cann2021

prosjektleder

Anne Line Bretteville-Jensen
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cann2021

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien har som mål å undersøke ungdoms holdninger, erfaringer og meninger om cannabis og få deres innspill på hvordan en best kan forebygge cannabisrelaterte problemer. På sikt ønsker vi også å undersøke hvordan disse faktorene er assosiert med ulike utfall som sosioøkonomisk status, arbeidsmarkedstilknytning, kriminalitet og helse. Vi ønsker å undersøke rusmiddelbruk, refleksjoner rundt hva det er som gjør at de ikke bruker cannabis/ikke bruker mer cannabis, kunnskap om mulige skader, risikovurdering, holdning til narkotikapolitikk og rusreform, opplevd tilgjengelighet, faktiske brukermuligheter, erfaringer med bruk i venneflokk mm. Nærmere bestemt ønsker vi å undersøke ting som: Hva tenker ungdommen selv angående hva som påvirker om de bruker/ikke brukercannabis; hva øker sjansene for bruk –og hva reduserer; hva kjenner de til av mulige skadevirkninger; hvordan vurderer de risiko knyttet til cannabisbruk; hva er holdningen til gjeldende lover som omfatter cannabis; hva tenker de om rusreformen; har de selv hatt mulighet for å bruke (i tilfelle, hvor ofte siste 12 måneder); hva tenker de selv ville være viktig for å forebygge bruk og skader relatert til cannabis; kjenner de til myndighetenes informasjonskampanje?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Silje Louise Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen i Volda
Aktiv cristin-person

Jasmina Burdzovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Dina Heider Hov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4