Cristin-prosjekt-ID: 2527760
Sist endret: 22. desember 2021, 09:53

Cristin-prosjekt-ID: 2527760
Sist endret: 22. desember 2021, 09:53
Prosjekt

TOWARDS AN ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT OF MICROPLASTIC – OPTIMIZATION OF MONITORING METHODS AND TEST BATTERY FOR ECOTOXICOLOGY TESTING

prosjektleder

Marte Haave
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Toksikologi • Analytisk kjemi • Miljøkjemi, naturmiljøkjemi

Emneord

Kjemisk analyse • Økotoksikologi • Mikroplast • FTIR microspectroscopy • Biomarkører • Risikovurdering

HRCS-helsekategori

 • Betennelse og immunsystem

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.1 Biologiske og indre faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Alessio Gomiero

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. september 2020 Slutt: 31. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TOWARDS AN ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT OF MICROPLASTIC – OPTIMIZATION OF MONITORING METHODS AND TEST BATTERY FOR ECOTOXICOLOGY TESTING

Populærvitenskapelig sammendrag

MICRO-OPT will develop a framework using a combination of relevant microplastic (MP) materials, exposure concentrations, test species and eco-toxicological endpoints. The project will provide the tools to produce the missing effects data, that are necessary to enable effective hazard evaluation for risk assessment of MP pollution levels in Norwegian marine ecosystems

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marte Haave

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Alessio Gomiero

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Andy Booth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Ocean

Stefania Piarulli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF Ocean

Amy Lorraine Lusher

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for vannforskning
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »