Cristin-prosjekt-ID: 2528849
Sist endret: 8. november 2022, 18:18

Cristin-prosjekt-ID: 2528849
Sist endret: 8. november 2022, 18:18
Prosjekt

Trygge foreldre på Haugalandet

prosjektleder

Hanne Cecilie Braarud
ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Folkekunst, kunsthåndverk

Emneord

Folkehelse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trygge foreldre på Haugalandet

Populærvitenskapelig sammendrag

Målsetting

Prosjektets målsetting er en gradvis opptrapping av COS P foreldrekurs i grupper fra høsten 2021, med minimum 60% dekningsgrad ved prosjektets avslutning desember 2024. Målgruppen for tiltaket er førstegangsforeldre til barn i alderen 0-3 år. Tiltaket sikter også mot å bygge opp kunnskaper om systematisk implementering, evaluering og brukermedvirkning i kommunene.

 

Hvordan skal tiltaket evalueres:

Tiltaket evalueres gjennom følgeforskning, som kan gi informasjon om elementer som hemmer og fremmer implementeringen. Et såkalt gjennomførbarhet- og akseptstudie (feasibility- and acceptability study) undersøker hvorvidt brukerne aksepterer tiltaket, om de vil akseptere deltakelse i brukerevaluering av tiltaket, og aksept for kartlegging av faktorer knyttet til foreldrerollen og interesse for barnets behov.

Begrunnelse for valg av evaluering:

Hensikten med følgeforskning er å systematisk dokumentere, forstå, forklare og påvirke utviklingsretningen underveis slik at ønskede mål og verdier realiseres. Forskningen har dermed som mål å legge til rette for å generere kunnskap som bidrar til ønskede måloppnåelse for tiltaket – i form av minimum 60% deltakelse på kurs blant førstegangsforeldre i kommunen ved prosjektets avslutning. Det er også et mål å få mer kunnskaper om hvorvidt deltakelse i COS P foreldrekurs medfører endringer i faktorer knyttet til foreldres opplevelse av foreldrerollen og samspill med sitt barn, som igjen kan tenkes å påvirke tilknytningen mellom barn og foreldre.

Problemstillinger i evalueringen:

 • Lykkes kommunene i å oppnå planlagte mål for implementering? 
 • Vil foreldre la seg rekruttere til og gjennomføre COS P foreldregruppene? 
 • Lykkes tiltaket i å nå et representativt utvalg av målgruppen førstegangsforeldre 0-3 år? 
 • Hvordan opplever foreldre å delta i COS P grupper sammen med andre foreldre? 
 • Vil foreldre akseptere å delta i evalueringen av tiltaket ved å besvare et nettbasert spørreskjema? 
 • Vil deltakelse i COS P foreldrekurs påvirke faktorer ved foreldrerollen som kan tenkes å være av betydning for Tilknytning og barns trivsel og utvikling?   

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Cecilie Braarud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Ingvild Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Haugesund

Kjell Morten Stormark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Arnold Mikal Goksøyr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Trygge foreldre på Haugalandet?

Braarud, Hanne Cecilie; Rasmussen, Ingvild. 2022, Barnevernsforum. NORCEFaglig foredrag
1 - 1 av 1