Cristin-prosjekt-ID: 2529307
Registrert av: REK Sist endret: 12. januar 2022, 11:17 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2529307
Registrert av: REK Sist endret: 12. januar 2022, 11:17 Sist endret av: REK
Prosjekt

Revmatoid artritt i Oslo. Forekomst, forløp og prognose – en prospektiv forløpsundersøkelse (ePhorte 2009/1601)

prosjektleder

Tillmann Uhlig
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/294

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1970 Slutt: 1. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Revmatoid artritt i Oslo. Forekomst, forløp og prognose – en prospektiv forløpsundersøkelse (ePhorte 2009/1601)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tillmann Uhlig

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Sella Aarrestad Provan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2