Cristin-prosjekt-ID: 2529482
Sist endret: 13. januar 2022, 08:54

Cristin-prosjekt-ID: 2529482
Sist endret: 13. januar 2022, 08:54
Prosjekt

INCA: Innovation in municipal home-based healthcare services

prosjektleder

Olaug Øygarden
ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Helseorganisering, helsepolitikk og ledelse

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2021 Slutt: 31. august 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INCA: Innovation in municipal home-based healthcare services

Populærvitenskapelig sammendrag

This project aims to produce new knowledge on innovation processes in municipalities. Norwegian municipalities face increasing demand and expectations for healthcare services. At the same time, financial resources and access to qualified personnel are expected to diminish. Therefore, municipalities must utilize human resources more efficiently, offer jobs that attract the professionals they need, and develop service delivery that meets societal expectations.

The project addresses the challenge of sustainable public healthcare service provision by following and analyzing idea generation, development, implementation, sustainment, diffusion and translation of innovative organizational models for the delivery of home-based healthcare services in two municipalities, as well as the realization of benefits from these innovations. It is a collaborative effort by researchers from NORCE (O. Øygarden, L.J. Gressgård & M.Nøkleberg) and Centre for Care Research West / HVL (A. Fagertun & C. Øye), and Bergen and Bjørnafjorden municipalities.

In combination, three case studies cover all phases of the innovation cycle and the outcomes of innovation, and case study findings will be subject to comparative analysis aiming for theory development and knowledge exchange between researchers and practitioners. The main research questions asked are: What are the key needs and challenges that occur in municipal innovation work, and how are these met, managed and solved by actors taking part in municipal healthcare sector innovation? What are crucial competencies at different organizational levels for innovation process management and work, and for the realization of benefits in the municipal healthcare sector? And what are the key elements of translation competence for actors at different organizational levels, is knowledge brokering an element of translation competence and if so, what role does it play, and what is the role of translation competence in innovation process management and innovation work?

Vitenskapelig sammendrag

This project addresses the societal challenge of sustainable public healthcare service provision. It will follow andanalyze the generation, development, implementation, sustainment, diffusion and translation of innovativeorganizational models for the delivery of municipal home-based healthcare services in two municipalities, as well asthe (potential) realization of benefits from these innovations. It has been developed from a pre-project whichanalyzed the piloting of HELTOM, an innovative organizational model, in one home-based healthcare district Bergen.The piloting of is now complete. The model will be sustained in the piloting district, and implemented in themunicipality’s remaining care districts. At the same time, neighboring Bjørnafjorden municipality is exploring thepossibilities of implementing a similar model, inspired by HELTOM, but adjusted to the needs and characteristics oftheir specific municipal context. By analyzing these three, simultaneous processes – the sustainment of an innovativeorganizational model, the diffusion and adaption of the same model across different districts within the same largemunicipality, as well as diffusion to another smaller municipality – we will gain new knowledge on all three thematicsub-areas specified in the call for research on the theme of innovation in the municipal sector; innovation processesin municipalities, realization of innovations and benefits, and sharing of innovations. The project consists of fourwork packages. The overall method framework is a mixed method, longitudinal multiple case trailing design. Incombination, three case studies cover all phases of the innovation cycle and the outcomes of innovation in terms ofbenefit realization, and case study findings will be subject to comparative analysis aiming for theory developmentand knowledge exchange between researchers and practitioners working on model development in the involvedmunicipalities.

Tittel

INCA: Innovation in municipal home-based healthcare services

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet skal bidra med ny kunnskap om innovasjonsprosesser i kommuner. Norske kommuner utfordres av økt etterspørsel og høye forventinger til kommunale helsetjenester kombinert med knappe økonomiske ressurser og forventninger om minkende tilgang på kvalifisert personell. Kommunene må derfor utvikle løsninger som effektivt utnytter personalressursene, tilbyr jobber som tiltrekker nødvendig arbeidskraft, og utvikler tjenestelevering som møter samfunnets forventninger.

 

Prosjektet adresserer denne bærekraftsutfordringen i kommunale helsetjenester ved å følge og analysere innovasjonsprosesser som skal skape, utvikle, implementere, opprettholde, spre og oversette og realisere gevinster fra nye organiseringsmodeller for hjemmebaserte helsetjenester i to kommuner. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra NORCE (O. Øygarden & L.J. Gressgård) og Senter for Omsorgsforskning Vest / HVL (A. Fagertun & C. Øye), og Bergen og Bjørnafjorden kommune.

 

Tre case-studier vil til sammen dekke alle faser av innovasjonsprosessen, og resultatene som skapes. Funnene fra case-studiene vil bli analysert og sammenlignet med mål om at de skal bidra til både teoriutvikling og kunnskapsutveksling mellom forskere og praktikere. De overordnede forskningsspørsmålene er: Hva er nøkkelbehov og utfordringer i kommunalt innovasjonsarbeid, og hvordan håndteres disse av aktørene som deltar i innovasjonsprosesser i kommunale helsetjenester? Hvilken kompetanse trengs på ulike organisatoriske nivåer for gjennomføring av innovasjonsprosessledelse og innovasjonsarbeid, og for gevinstrealisering? Og hva er nøkkelelementene i oversettelseskompetanse for aktører på ulike organisatoriske nivåer, er kunnskapsmegling et element i oversettelseskompetanse, hvilken rolle spiller dette, og hvilke rolle har oversettelseskompetanse i innovasjonsprosessledelse og innovasjonsarbeid?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olaug Øygarden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Christine Øye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anette Fagertun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Martin Nøkleberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Leif Jarle Gressgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 5