Cristin-prosjekt-ID: 2529495
Sist endret: 26. januar 2022, 13:27

Cristin-prosjekt-ID: 2529495
Sist endret: 26. januar 2022, 13:27
Prosjekt

Viking beacons - Militarism in northern Europe

prosjektleder

Marie Kjærnet Ødegaard
ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 8.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 324454

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Arkeologi • Historie • Geofag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2021 Slutt: 31. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Viking beacons - Militarism in northern Europe

Populærvitenskapelig sammendrag

The B-CON project is the first major study of Viking Age beacon systems in northern Europe. By focussing on this hitherto neglected monument type, B-CON will create new state-of-the-art knowledge about how war facilitated the emergence of power at local to supra-regional scales in northern Europe during the early historic period (AD 500-1600). The main hypothesis is that the Vikings beacon system was an important driving force in the shaping of centralised power in early historic Europe. We ask: what was the role of war in the creation, consolidation and maintenance of collective identities, emergent polities and kingdoms in early medieval northern European populations and communities? The B-CON project, via 3 interlocking strands of multi-disciplinary research, addresses this fundamental question, key to our academic understanding of the emergence of nation states in early Historic Europe: The project will identify beacon sites and beacon networks in the Viking homelands (strand 1) through analysis of archaeological, historical, linguistic and geographical evidence from selected case studies. An important and ambiguous part is to provide dateable evidence for the beacons through core sampling from varved lakes. This will establish a new chronology of war for Scandinavia. Importantly, to build the chronology, beacon networks must be analysed in a wider context. The second supporting strand focuses on systems of military communication (strand 2). This strand will, for the first time, integrate, compare and discuss, disparate literature and unpublished data, and create a cohesive account of how beacon systems developed in regions of medieval Norway. Finally, the B-CON will write a new history of warfare for the Viking homelands by applying the findings of strands 1 and 2, combined with a theoretical framework of emotions and fear (strand 3).

Tittel

Viking beacons - Militarism in northern Europe

Populærvitenskapelig sammendrag

Vikinger forbindes ofte med angrep, aggresjon og spredning av frykt i Europa. Hittil har det vært liten oppmerksomhet på de materielle restene av vikingenes egen frykt og beredskap, uttrykt gjennom et omfattende varslingssystem; veter på høye posisjoner i landskapet. Disse ble tent ved fare for angrep og krig, og spilte en avgjørende rolle for å varsle befolkningen og mobilisere militære reaksjoner. Hypotesen er at vikingenes vetesystemer var en viktig drivkraft bak en stadig konsentrasjon av makt til regjerende eliter i perioden mellom 500–1600 e.Kr. Skriftlige, arkeologiske og toponymiske kilder bekrefter betydningen av varselsbål og utkikksposter i lokale og regionale nettverk som eksisterte i vikingtiden og middelalderen. Likevel er ikke vetesystemet systematisk undersøkt. I vårt prosjekt vil vi utforske det potensialet veter har for å gi ny kunnskap om hva som skjer når et samfunn står overfor tilbakevendende trusler og utforske hvordan krig og fryktdrevne reaksjoner påvirker og institusjonaliserer grupper og samfunn. Frykt kan elimineres med forberedelser, og ved fare for angrep og krig vil vi utføre handlinger som sikrer overlevelse. Organisering av sivilforsvar og militarisme er slik viktige insitamenter for samfunnsendringer. Prosjektet vil kartlegge vetene og tilhørende anlegg, og datere dem ved hjelp av naturvitenskaplige metoder. Kartlegging og datering skal belyse hyppigheten og det geografiske omfanget av konflikter i vikingtiden, og graden av militarisme i samfunnet. Resultatene danner grunnlag for en diskusjon om i hvilken grad krig og frykt økte samfunnets beredskap og fungerte som en kulturell driver for samfunnsendringer i forhistorien. Gjennom å fokusere på hvordan følelser påvirket innenlands forsvarssystemer kan det stereotype bildet av vikingtidens krigersamfunn og utadrettede aggresjon nyanseres. Prosjektet knytter historie og arkeologi sammen med samfunnsvitenskap, modellering av forhistorisk klima og miljø, nevrovitenskap og filosofi.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marie Kjærnet Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

Charlotte Hedenstierna Jonson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uppsala universitet

Stuart Brookes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University College London

Jostein Bakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Jon Vidar Sigurdsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Viking beacons – Militarism in northern Europe. Presentasjon av et forskningsprosjekt.

Ødegaard, Marie. 2021, Rektormøtet ved Universitetet i Stavanger. UISFaglig foredrag
1 - 1 av 1