Cristin-prosjekt-ID: 2529565
Registrert av: REK Sist endret: 18. januar 2022, 09:31

Cristin-prosjekt-ID: 2529565
Registrert av: REK Sist endret: 18. januar 2022, 09:31
Prosjekt

Opioidepidemi i Norge?

prosjektleder

Ingvild Odsbu
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/656

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. januar 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Opioidepidemi i Norge?

Populærvitenskapelig sammendrag

Bruk av opioider i Amerika har utviklet seg til et epidemisk omfang. Epidemien begynte med en kraftig økt forskriving av smertestillende piller i befolkningen. Vi i Norge mangler kunnskap om hvordan opioider er forskrevet til ulike pasientgrupper. Hovedmål med prosjektet er å finne ut om bruk av opioider har begynt å utvikle seg til en epidemi i Norge. For registrerte overdosedødsfall de senere år har andelen med heroin som dødsårsak gått ned, mens andre opioider dominerer. Vi vet ikke om dødsfallene er knyttet til lovlig eller ulovlig bruk av opioider eller om personer som dør har vært knyttet til et narkotikamiljø. Hovedmål med prosjektet er å finne ut om det har begynt å utvikle seg en opioidepidemi i Norge, hva som eventuelt er prediktorer for økt bruk og hvilke konsekvenser en økning i bruk kan har? For å studere dette skal vi benytte koblede data fra flere helseregistre.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvild Odsbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Svetlana Ondrasova Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Knut Inge Klepp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet

Vidar Hjellvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer ved Folkehelseinstituttet

Marte Handal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »