Cristin-prosjekt-ID: 2529730
Registrert av: REK Sist endret: 14. januar 2022, 11:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2529730
Registrert av: REK Sist endret: 14. januar 2022, 11:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

Langtidsoppfølging av selvforstyrrelser ved psykose

prosjektleder

Ingrid Melle
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/693

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2014 Slutt: 31. desember 2050

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidsoppfølging av selvforstyrrelser ved psykose

Populærvitenskapelig sammendrag

Selvforstyrrelser innebærer at forankringen av opplevelser i individet er svekket. Dette viser seg i form av et spekter av fremmede opplevelser av egen identitet, andre mennesker og fysiske omgivelser. Selvforstyrrelser ser ut til å ha en relativt selektiv forekomst hos mennesker med schizofreni og antas å kunne bidra til bedret diagnostisering. “Examination of Anomalous Self-Experience” er utviklet for å undersøke disse forstyrrelsene. I 2008/2009 samtykket 91 personer som kom til første behandling ved Sykehuset Innlandet til å en undersøkelse av selvforstyrrelser, 57 med schizofreni og 34 med andre psykoser. Resultatene viste at omfanget av selvforstyrrelser var høyere ved schizofreni enn ved bipolar lidelse, at graden av selvforstyrrelse var knyttet til depresjon, selvmordstanker og sosial funksjonssvikt. Vi vet ikke om disse sammenhengene eller graden av selvforstyrrelser vil endre seg over tid. Alle prosjektdeltakerne var positive til å delta i en oppfølging.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Melle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Isabel Kreis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Elisabeth Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Thomas Fischer-Vieler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Amalie Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »