Cristin-prosjekt-ID: 2530908
Sist endret: 9. mars 2022, 15:35

Cristin-prosjekt-ID: 2530908
Sist endret: 9. mars 2022, 15:35
Prosjekt

Pårørende til kvinner behandlet for brystkreft

prosjektleder

Sigrunn Drageset
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Kvalitativ studie • Mestring • Sosial støtte • Brystkreft • Pårørende

HRCS-helsekategori

 • Kreft
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning
 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2022 Slutt: 1. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pårørende til kvinner behandlet for brystkreft

Vitenskapelig sammendrag

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i Norge, og i 2020 fikk 3424 kvinner diagnosen. Ved utgangen av 2020 var det 52.750 som levde med eller hadde hatt brystkreft i Norge. Fem års relativ overlevelse i perioden 2016-2020 er 92.1%. Dette indikerer at det er mange pårørende som på ulik måte er berørt av at en av deres nærmeste er behandlet eller under behandling av brystkreft.

Pårørende er en viktig deltaker og ressurs i pasientens helsetjeneste og skal sikres god oppfølging og veiledning. For pårørende kan det innebære å være verdsatt, bli lyttet til og være en del av arbeidslaget, så langt pasienten selv ønsker og aksepterer det. Sentralt i pasientens helsetjeneste er spørsmålet «hva er viktig for deg». Mange pårørende kan savne at noen spør dem det samme spørsmålet.

Studier viser at pårørende rapporterer mer angst, depresjon og engstelse enn pasienten selv, slik at ikke bare kvinner med brystkreft, men også deres pårørende kan ha behov for psykososial oppfølging.

Formålet med prosjektet er å få utvidet kunnskap om hvordan det erfares å være pårørende til kvinner behandlet for brystkreft; hvordan det har påvirket deres liv og hvilken støtte de selv har hatt behov for. Kunnskap fra dette prosjektet kan bidra til bedre hjelp og oppfølging til pårørende. Slik oppfølging er vesentlig for dem i et folkehelseperspektiv og innbefatter både spesialist- og primærhelsetjenester. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigrunn Drageset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Cathrine Bjorvatn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for Medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Torill Christine Lindstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Marianne Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Oddvar Førland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »