Cristin-prosjekt-ID: 2532104
Sist endret: 29. januar 2022, 15:09

Cristin-prosjekt-ID: 2532104
Sist endret: 29. januar 2022, 15:09
Prosjekt

Establishing thrombectomy for stroke at Sørlandet Hospital – effects on patient morbidity and mortality

prosjektleder

Per Kristian Hyldmo
ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Finansiering

 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 28685

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrologi

Emneord

Hjerneslag

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.9 Ressurser og infrastruktur (evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Establishing thrombectomy for stroke at Sørlandet Hospital – effects on patient morbidity and mortality

Populærvitenskapelig sammendrag

Sørlandet Sykehus Kristiansand (SSK) er det første lokalsykehuset i Norge som innfører trombektomi ved hjerneinfarkt. Tidligere ble trombektomipasientene fra Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF) sendt til Oslo Universitetssykehus (OUS).

Ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) har man implementert simuleringsbasert team-trening og påvist betydelig effektivisering av tidsbruk.

SSHF skal innføre den samme typen simuleringsbasert team-trening for å optimalisere slagbehandlingen i samarbeid med SUS og en nasjonal rådgivende ekspertgruppe.

I dette prosjektet vil vi se på effekten av redusert tid til behandling, samt effekten av simuleringsbasert team-trening og andre egnede kvalitetstiltak som kompensasjon for begrenset pasientvolum og erfaring ved SSHF. Vi vil også sammenlikne tidsbruk, klinisk utfall, mulig teknisk utfall, kliniske og demografiske data mellom SSHF og SUS.

Vitenskapelig sammendrag

Sørlandet Sykehus Kristiansand (SSK) er det første lokalsykehuset i Norge som innfører trombektomi ved hjerneinfarkt. Tidligere ble trombektomipasientene fra Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF) sendt til Oslo Universitetssykehus (OUS).

Ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) har man implementert simuleringsbasert team-trening og påvist betydelig effektivisering av tidsbruk.

SSHF skal innføre den samme typen simuleringsbasert team-trening for å optimalisere slagbehandlingen i samarbeid med SUS og en nasjonal rådgivende ekspertgruppe.

I dette prosjektet vil vi se på effekten av redusert tid til behandling, samt effekten av simuleringsbasert team-trening og andre egnede kvalitetstiltak som kompensasjon for begrenset pasientvolum og erfaring ved SSHF. Vi vil også sammenlikne tidsbruk, klinisk utfall, mulig teknisk utfall, kliniske og demografiske data mellom SSHF og SUS.

Tittel

Etablering av trombektomi ved hjerneslag ved Sørlandet Sykehus - effekter på pasienters morbiditet og mortalitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Sørlandet Sykehus Kristiansand (SSK) er det første lokalsykehuset i Norge som innfører trombektomi ved hjerneinfarkt. Tidligere ble trombektomipasientene fra Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF) sendt til Oslo Universitetssykehus (OUS).

Ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) har man implementert simuleringsbasert team-trening og påvist betydelig effektivisering av tidsbruk.

SSHF skal innføre den samme typen simuleringsbasert team-trening for å optimalisere slagbehandlingen i samarbeid med SUS og en nasjonal rådgivende ekspertgruppe.

I dette prosjektet vil vi se på effekten av redusert tid til behandling, samt effekten av simuleringsbasert team-trening og andre egnede kvalitetstiltak som kompensasjon for begrenset pasientvolum og erfaring ved SSHF. Vi vil også sammenlikne tidsbruk, klinisk utfall, mulig teknisk utfall, kliniske og demografiske data mellom SSHF og SUS.

Vitenskapelig sammendrag

Sørlandet Sykehus Kristiansand (SSK) er det første lokalsykehuset i Norge som innfører trombektomi ved hjerneinfarkt. Tidligere ble trombektomipasientene fra Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF) sendt til Oslo Universitetssykehus (OUS).

Ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) har man implementert simuleringsbasert team-trening og påvist betydelig effektivisering av tidsbruk.

SSHF skal innføre den samme typen simuleringsbasert team-trening for å optimalisere slagbehandlingen i samarbeid med SUS og en nasjonal rådgivende ekspertgruppe.

I dette prosjektet vil vi se på effekten av redusert tid til behandling, samt effekten av simuleringsbasert team-trening og andre egnede kvalitetstiltak som kompensasjon for begrenset pasientvolum og erfaring ved SSHF. Vi vil også sammenlikne tidsbruk, klinisk utfall, mulig teknisk utfall, kliniske og demografiske data mellom SSHF og SUS.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Kristian Hyldmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kir klinkk - akutttmed ved Sørlandet sykehus HF

Olav Søvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Hege Langli Ersdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Universitetet i Stavanger

Friedrich Martin Wilhelm Kurz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevrologisk avdeling ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Arnstein Tveiten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 5