Cristin-prosjekt-ID: 2534514
Registrert av: REK Sist endret: 30. mars 2022, 14:32

Cristin-prosjekt-ID: 2534514
Registrert av: REK Sist endret: 30. mars 2022, 14:32
Prosjekt

Normverdier for MMSE-NR

prosjektleder

Geir Selbæk
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 401967

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2022 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Normverdier for MMSE-NR

Populærvitenskapelig sammendrag

Den mest brukte skalaen for testing av kognitiv funksjon ved utredning av demens i Norge er, Norsk revidert Mini mental status evaluering (MMSE-NR3). Denne er også anvendt internasjonalt, og er i verdensmålestokk en av de mest brukte skalaene for kognitiv testing ved mistanke om demens. Til tross for at MMSE har vært i bruk i mange år i Norge, har det så langt ikke vært gjennomført noen normstudie. I klinikken brukes ofte terskelverdier uten å ta hensyn til alder og utdanning. Internasjonale studier har vist at MMSE-skår påvirkes av både alder og utdanning. Formålet med det aktuelle prosjektet er å lage norske normverdier for MMSE-NR3. Avhengig av analyseresultater vil normene bli korrigert for alder, kjønn og utdanning. Forskergruppen har nylig gjennomført en tilsvarende studie, som presenterer normer for en annen mye brukt kognitiv test, Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA). Data vil bli hentet fra to utvalg. Helseundersøkelsen i Trøndelag 4 Trondheim 70+ (HUNT4 Trondheim 70+), som er en delstudie av HUNT4. og Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog)

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Linda Gjøra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Jurate Saltyte Benth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4