Cristin-prosjekt-ID: 2534517
Registrert av: REK Sist endret: 19. februar 2022, 18:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2534517
Registrert av: REK Sist endret: 19. februar 2022, 18:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pasienters opplevelse av smerter og smertelindring postoperativ – en tverrsnittstudie

prosjektleder

Pål Andre Hegland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 392878

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2022 Slutt: 27. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienters opplevelse av smerter og smertelindring postoperativ – en tverrsnittstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke pasienters erfaringer med postoperativ smerte og smertelindring. Pasienter over 18 år som har gjennomgått gynekologisk, ortopedisk og generell gastrokirurgi. Det samles pasientrapporterte data gjennom et digitalt spørreskjema (PainOUT) som undersøker pasienters opplevelse av smerter og smertelindring. Spørreskjemaet er oversatt til norsk. Nytteverdien er økt innsikt i hvordan pasienter opplever postoperativ smerte og kvaliteten på smertelindringen, og vil gi verdifull kunnskap i forkant av implementering av et digitalt smertekartleggingsverktøy gjennom et innovasjonsprosjekt.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Pål Andre Hegland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hans Jacob Westbye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF

Signe Berit Bentsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Hegg Reime

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4