Cristin-prosjekt-ID: 2535057
Sist endret: 25. februar 2022, 12:55

Cristin-prosjekt-ID: 2535057
Sist endret: 25. februar 2022, 12:55
Prosjekt

Idiographic and nomothetic approaches to routine outcome monitoring

prosjektleder

Stig Magne Solstad
ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Førde HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

rutinemessig utfallsmåling

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2022 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Idiographic and nomothetic approaches to routine outcome monitoring

Vitenskapelig sammendrag

A systematic review of empirical literature on idiographic measures for routine outcome monitoring

Metode

Systematic literature search followed by a narrative review of the results.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stig Magne Solstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Førde HF
Aktiv cristin-person

Christian Moltu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Mick Cooper

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Roehampton

Rolf Sundet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4