Cristin-prosjekt-ID: 2535114
Registrert av: REK Sist endret: 26. februar 2022, 10:24 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2535114
Registrert av: REK Sist endret: 26. februar 2022, 10:24 Sist endret av: REK
Prosjekt

Harmonisering av TSH-målinger

prosjektleder

Trine Elisabeth Finnes
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 179464

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2021 Slutt: 1. mai 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Harmonisering av TSH-målinger

Populærvitenskapelig sammendrag

Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelens funksjon med både høyt og lavt stoffskifte forekommer hypping i befolkningen. Rask og riktig diagnose er viktig får å starte behandling i rett tid, og dermed begrense sykdommens innvirkning på både individ- og befolkningsnivå. Måling av serumkonsentrasjoner av thyroideastimulerende hormon (TSH) er et uunnværlig verktøy for å bekrefte sykdommen og for å følge den klinisk behandlingen. Referanseintervaller (RI) som angir det som oppfattes som normalområde rapporteres sammen med selve prøvesvaret, og er en integrert del av tolkningsprosessen. Siden mange laboratoriemålinger ennå ikke er sammenlignbare, blir RI vanligvis etablert for hver analyse og anses som analysespesifikke. Dette medfører utfordringer for behandler og pasient når det rekvireres prøver fra forskjellige laboratorier på grunn av flytting, samarbeid mellom sykehus og primærhelsetjeneste eller andre årsaker. International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), Committee for Standardization of Thyroid Function Tests (C-STFT)vurderer det som usannsynlig at man klarer å oppnå en standardisering av TSH, og har utviklet en pragmatisk metode for harmonisering av immunoassay for måling av TSH i stedet for standardisering. Harmonisering er viktig for å sikre sammenlignbarhet av resultater oppnådd i ulike laboratorier. Harmoniseringsprosessen utføres ved å tilordne målverdier til et stort sett med prøver, basert på resultatene fra så mange IVD (in vitro diagnostikk)-produsenter som mulig. Disse prøvene må dekke hele måleområdet til en TSH -analyse, og derfor er det nødvendig å inkludere prøver fra personer med funksjonsforstyrrelser i skjoldbruskkjertelen. I denne studien skal vi samle blodprøver fra 30 pasienter med høyt stoffskifte (hypertyreose), 30 pasienter med normal stoffskifte som er under behandling for skjoldbruskkjertelsykdom (eutyreote), og 40 pasienter med lavt stoffskifte (hypotyreose). Deltakerne vil bli identifiserte i forbindelse med ordinær oppfølging av tilstandene, og vil bli bedt om informert samtykke for ekstraprøvetaking og videre håndtering av prøvene. Blodprøver vil bli analysert som ordinært ved Hormolaboratoriet ved OUS. Ekstra blodprøver til studien vil bli frosset og lagret. Siden denne studien tar sikte på å harmonisere flere kommersielt tilgjengelige analysemetoder som brukes til å bestemme konsentrasjonen av TSH, vil blodprøvene mot slutten av studien bli sendt til et referanselaboratorium i USA..

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Elisabeth Finnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Elisabeth Qvigstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2