Cristin-prosjekt-ID: 2535373
Sist endret: 9. mars 2022, 08:55

Cristin-prosjekt-ID: 2535373
Sist endret: 9. mars 2022, 08:55
Prosjekt

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie. Del 2.

prosjektleder

Marit Slaaen
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Finansiering

 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 150406

Klassifisering

Emneord

Kreftbehandling • Radioterapi / strålebehandling • Helserelatert livskvalitet

Kontaktinformasjon

Sted
Maririt Jordhøy Slaaen

Tidsramme

Aktivt
Start: 28. januar 2019 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie. Del 2.

Vitenskapelig sammendrag

Generelt tåles kreftbehandling dårligere av eldre enn av yngre pasienter. Mange eldre opplever at helsetilstanden forverres tross vellykket kreftbehandling. Vi vil gjennomføre en randomisert pilotstudie for å undersøke om en tverrfaglig intervensjon, gjennomført i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, kan gi eldre kreftpasienter over 65 år bedre livskvalitet og funksjon under og etter strålebehandling. Intervensjonen består av en systematisk geriatrisk kartlegging av helsetilstand, individuelt tilpassede støtte- og omsorgstiltak og tett oppfølging. Vi vil undersøke hvordan intervensjonen lar seg gjennomføre og om den gir helsemessige og helseøkonomiske gevinster. 32 kommuner og bydelsdistrikter på Innlandet og i Trondheim fordeles tilfeldig til en kontroll- og en intervensjonsgruppe. Pasienter fra intervensjonsdistriktene tilbys intervensjonsprogrammet, og vil bli sammenlignet med tilsvarende pasienter fra kontrolldistriktene som får vanlig vurdering og oppfølging.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Slaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ingvild Saltvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Bjørn Henning Grønberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Tove Garåsen Røsstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »