Cristin-prosjekt-ID: 2536122
Registrert av: REK Sist endret: 14. mars 2022, 14:17 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2536122
Registrert av: REK Sist endret: 14. mars 2022, 14:17 Sist endret av: REK
Prosjekt

Cerebral parese i de norske og danske mor og barn-kohortene (CP-studien)

prosjektleder

Pål Suren
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1738

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2012 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cerebral parese i de norske og danske mor og barn-kohortene (CP-studien)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en epidemiologisk studie av cerebral parese (CP) hos barn. Studien skal utføres ved å kombinere data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og den tilsvarende danske barne-kohorten Bedre sundhed for mor og barn (BSMB). De vitenskapelige formålene er å 1) identifisere alle tilfeller av CP i MoBa og BSMB, samt validere CP-diagnosene og beskrive kliniske karakteristika og komorbiditet hos barn med CP, 2) beskrive forekomst, sykdomsforløp, langsiktige sykdomskonsekvenser og dødelighet hos barn med CP og 3) identifisere miljøbetingede og genetiske årsaker til CP. CP-tilfellene skal identifiseres gjennom kobling til nasjonale helseregistre og opplysninger fra spørreskjemaer. Deretter skal eksisterende data fra MoBa og BSMB danne grunnlag for vitenskapelige analyser. Alle data i prosjektet skal hentes ut fra eksisterende helseundersøkelser og helseregistre. Prosjektet dekkes av tidligere avgitt bredt samtykke til deltagelse i de to kohortene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Pål Suren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Camilla Stoltenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Jonathan Groot

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Rigshospitalet - København Universitetshospital
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »