Cristin-prosjekt-ID: 2537346
Sist endret: 1. april 2022, 14:50

Cristin-prosjekt-ID: 2537346
Sist endret: 1. april 2022, 14:50
Prosjekt

Sustainable feed production from Norwegian bio-resources for livestock and aquaculture (SUSFEED)

prosjektleder

Egil Petter Stræte
ved RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 326825

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2021 Slutt: 30. oktober 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sustainable feed production from Norwegian bio-resources for livestock and aquaculture (SUSFEED)

Vitenskapelig sammendrag

In recent years, considerable attention has been given to identifying sustainable and cost-effective animal feed materials to address issues such as food security, GhG emissions, climate change, and, in Norway, ambitious targets to increase salmon production. This search for novel feed ingredients and sources is creating new opportunities for companies working with bioresources. One option is the use of new feed technologies that promise to enhance food security, lower GhG emissions, promote sustainability and create new industries for food production in Norway. This is likely to dramatically transform the existing feed system. While there has been a focus on developing new feeds, we have very limited knowledge on the overall feed system and how it is changing – knowledge that is critical for meeting the future needs of the agri- and aquaculture sectors. How sustainable will the feed system be and how can we sustainably source feed in the volumes required? The aim of SUSFEED is to develop an in-depth understanding of the feed system: how feed can be harvested, produced, processed and distributed to supply the growing and changing needs of Norway’s agri- and aquacultural sectors. For this, we will apply a systems approach to mapping the domestic feed system and, using a systems model, conduct environmental, social and economic sustainability assessments. SUSFEEDs multi-disciplinary team involves researchers from the social sciences, biology, agronomy, nutrition and technology, working closely with 18 business partners, stakeholders and other interest groups involved in the feed value chain. Our primary output will be a model of the Norwegian feed supply system that maps potential domestic feed ingredients, their potential for industrial up-scaling and sustainability. This will provide the basis for the establishment of a future feed supply system that operates across sectors and incorporates potentially disruptive technologies and innovation the coming decades.

Tittel

Bærekraftig fôrproduksjon med norske bioressurser til husdyr i jordbruket og til lakseoppdrett (SUSFEED)

Populærvitenskapelig sammendrag

I SUSFEED skal vi utvikle en modell av det norske fôrsystemet der vi kartlegger mulige norskproduserte fôringredienser, mulighetene for industriell oppskalering og deres bærekraft. De siste årene har det blitt lagt stor vekt på å finne bærekraftige og kostnadseffektive fôringredienser for å styrke matsikkerhet, redusere GHG-utslipp, møte klimaendringer, samt for Norges del også ambisiøse mål om å øke lakseproduksjonen. Dette søket etter nye fôringredienser og kilder til fôr skaper nye muligheter for næringer som jobber med bioressurser. Selv om det satses mye på utvikling av nye fôringredienser, har vi svært begrenset kunnskap om det generelle fôrsystemet og hvordan det endrer seg. Dette er kunnskap som er kritisk for å dekke behovene til jordbruks- og havbrukssektoren. Hvor bærekraftig vil fôringssystemet være, og hvordan kan vi skaffe bærekraftig fôr i de volumene som trengs? Målet med SUSFEED er å utvikle en grunnleggende forståelse av fôrsystemet: Hvordan fôr kan høstes, produseres, bearbeides og distribueres for å tilfredsstille de voksende og endrede behovene til norsk landbruk og havbruk. I prosjektet vil vi anvende en systemtilnærming for å kartlegge det norske fôrsystemet og gjennomføre miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftvurderinger. SUSFEEDs tverrfaglige team involverer forskere fra samfunnsvitenskap, biologi, agronomi, ernæring, industriell økologi, operasjonsanalyse og teknologi, og jobber tett med 17 forretningspartnere, interessenter og andre interessegrupper som er involvert i fôrverdikjeden. Dette vil danne et grunnlag for et fremtidig fôrsystem som opererer på tvers av sektorer og inkluderer mulig ny radikal teknologi og innovasjon i de kommende tiårene. De viktigste forskningspartnerne er Ruralis, SINTEF, NIBIO og Aarhus University. De viktigste forretningspartnerne er Biomar, Felleskjøpets Fôrutvikling, Montasjen, Invertapro og Folven gaard. Til sammen har SUSFEED 24 partnere. Hovedfinansiør er Norsk forskningsråd.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Egil Petter Stræte

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

Gunn Turid Kvam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

Mads Dahl Gjefsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

Grete Stokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for kart og statistikk ved Norsk institutt for bioøkonomi

Andreas Hagemann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fiskeri og ny biomarin industri ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Hva skal dyrene våre spise i fremtiden?

Stræte, Egil Petter. 2022, RURALISIntervju

Kornlagring trengs ikke?

Eidem, Bjørn. 2022, Klassekampen. RURALISLeserinnlegg

Ny fôrproduksjon.

Eidem, Bjørn; Melås, Anders Mahlum. 2022, Nationen. RURALIS, NTNUKronikk

Bærekraftig norsk fôrproduksjon til husdyr i jordbruket og til havbruk – SusFeed.

Stræte, Egil Petter. 2022, Seminar “Tøffe råstoffer som norsk fôringrediens”. RURALISFaglig foredrag
1 - 4 av 4