Cristin-prosjekt-ID: 2538466
Registrert av: REK Sist endret: 28. april 2022, 09:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2538466
Registrert av: REK Sist endret: 28. april 2022, 09:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Konsentrert eksponeringsbehandling for post-traumatisk stresslidelse - en pilotstudie

prosjektleder

Anders Lillevik Thorsen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 389078

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. februar 2022 Slutt: 10. februar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsentrert eksponeringsbehandling for post-traumatisk stresslidelse - en pilotstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Post-traumatisk stresslidelse (PTSD) er en av mest prevalente psykiske lidelsene og går ofte ikke over av seg selv. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi, inkludert eksponeringsbehandling, er anbefalt førstevalg, men tar ofte flere uker eller måneder å gjennomføre. Samtidig faller en minoritet ut av behandling eller oppnår ikke ønsket endring. Denne pilotstudien vil undersøke om konsentrert eksponeringsbehandling for PTSD kan leveres i et konsentrert format over fire påfølgende dager, noe som kan føre til rask lindring og mindre frafall. Studien vil pilotteste intervensjonen i tre steg. Først vil den gjennomføres hos fire pasienter som individuell behandling, deretter vil to pilotgrupper på omtrent fire pasienter gjennomføres som kombinert gruppe/individuellbehandling. I siste steg vil pasienter tilbys kombinert gruppe/individuellbehandling i i grupper på omtrent fire pasienter. Primærmålene for studien er andelen som ønsker å motta behandling eller faller fra under behandling, pasientfornøydhet og klinisk endring. Resultatene fra prosjektet vil gi estimater av behandlingens aksepterbarhet, tolererbarhet og preliminær effekt. Dette vil videre gi et grunnlag for å undersøke effekten av konsentrert eksponeringsbehandling i mer kontrollerte studier og undersøke hvilke mekanismer som fører til klinisk endring.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anders Lillevik Thorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kristen Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Bjarne Kristian Aaslie Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 3 av 3