Cristin-prosjekt-ID: 2538520
Sist endret: 29. april 2022, 11:39

Cristin-prosjekt-ID: 2538520
Sist endret: 29. april 2022, 11:39
Prosjekt

“Better vision, better health – Improving Vision specific health literacy among adult stroke survivors”

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg
ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Helsekompetanse

HRCS-helsekategori

 • Øye

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. november 2021 Slutt: 2. november 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

“Better vision, better health – Improving Vision specific health literacy among adult stroke survivors”

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hva slagrammedes helsekompetanse og særlig hva de vet om syn og synsproblemer for å kunne bidra til å fremme helse og livskvalitet etter hjerneslag. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helle Kristine Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Janne Herholdt Dugstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Grethe Eilertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Irene Langeggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4