Cristin-prosjekt-ID: 2538671
Registrert av: REK Sist endret: 2. mai 2022, 17:09 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2538671
Registrert av: REK Sist endret: 2. mai 2022, 17:09 Sist endret av: REK
Prosjekt

En studie av daglig, hjemmebasert biofeedback-terapi ved bruk av Cerebri for migrenebehandling.

prosjektleder

Tore Wergeland Meisingset
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 457654

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 19. april 2022 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En studie av daglig, hjemmebasert biofeedback-terapi ved bruk av Cerebri for migrenebehandling.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å undersøke gjennomførbarhet, brukervennlighet, sikkerhet, effekt og tolerabilitet av den app-baserte biofeedbackbehandlingen Cerebri hos voksne med episodisk migrene. Ved å bruke biofeedback måles kroppslige signaler som antas å være assosiert med migrene. Ved behandling festes én sensor på skulderen for å måle aktivitet i skulder- og nakkemuskulaturen og én sensor festes til pekefingeren for å måle temperatur og pulsvariasjon. Ved å få tilbakemelding (feedback) på skjermen på telefonen kan brukeren lære seg teknikker for å redusere muskelspenninger, og øke fingertemperatur og pulsvariasjon. Redusert muskelspenning, samt økning i fingertemperatur og pulsvariasjon er et tegn på avslapning og avspenning og en deaktivering av nervesystemet, noe som kan føre til færre og mindre alvorlige migreneanfall. Målet med studien er å undersøke behandlingseffekten av daglig bruk av Cerebri. I studien ønsker vi å rekruttere 25 voksne med episodisk migrene. Alle deltagere skal ha gjennomført en måned med daglig føring av hodepinedagbok i forkant av studien som baseline-målinger. Deretter vil deltagerne påbegynne behandlingsprogram der de gjennomfører daglige biofeedback-økter av minst 10 minutters varighet i 12 uker. Deltagerne må fullføre daglige registreringer i en hodepinedagbok inkludert i appen. Det primære endepunktet i studien er å undersøke gjennomførbarhet/brukervennlighet av Cerebri ved å måle antall loggførte hodepinedager samt antall og lengde på biofeedback-økter gjennomført i behandlingsperioden. Nytteverdi: Det finnes en lang rekke forebyggende behandlinger for migrene, både medikamentelle og ikke-medikamentelle, men mange har begrenset effekt og mye bivirkninger. Dersom Cerebri viser seg å være effektiv vil det kunne være et nyttig behandlingsalternativ som er lett tilgjengelig og lite sannsynlig å forårsake uønskede bivirkninger.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Wergeland Meisingset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Ingunn Winnberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 2 av 2