Cristin-prosjekt-ID: 2539497
Sist endret: 22. august 2022, 14:32

Cristin-prosjekt-ID: 2539497
Sist endret: 22. august 2022, 14:32
Prosjekt

Video i legevaktsentraler

prosjektleder

Nathalie Sandal
ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

  • Helsedirektoratet
    Prosjektkode: 104704

Klassifisering

Emneord

Video • Akuttmedisin • Legevakt

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 23. august 2021 Slutt: 30. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Video i legevaktsentraler

Vitenskapelig sammendrag

Videoverktøy er tatt i bruk ved over 80 % av norske legevaktsentraler per august 2022. Bruk av video er et nytt, og stort steg for operatører i legevaktsentralene og åpner for en ny måte å jobbe på.

Per 2021 er det registrert 94 legevaktsentraler i Norge som skal motta og håndtere henvendelser fra innbyggere hele døgnet. Telefonkontakt med legevaktsentral er ofte den første kontakten med helsevesenet i det som oppleves som akutte situasjoner. Beslutningene som tas av sykepleier i legevaktsentralen varierer ut ifra hva som presenteres av symptombilde og behov. Selv om sykepleierne bruker beslutningsstøtteverktøy, kan det være vanskelig for operatør å få et fullverdig bilde av pasientens situasjon.

Helsedirektoratet har som mål at alle landets legevaktsentraler skal ha tilgang til videoløsninger som kan understøtte arbeidet med å vurdere og prioritere henvendelser fra publikum om akutt helsehjelp. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har fått i oppdrag å legge til rette for- og støtte opp under dette.

NKLM har bistått med å gjøre bruk av video i legevaktsentral kjent, tilbudt faglig støtte, samlet inn tilbakemeldinger om bruk, og lagt til rette for innsamling av data til forskning på bruk av video i legevaktsentral.

Bruk av videoverktøy har blitt formidlet via konferanser, nettkurs og i beslutningsstøtteverktøy. Gjennomførte arbeidsmøter med operatører fra ulike legevaktsentraler viser at tilbakemeldinger fra operatører som bruker videoverktøy, i all hovedsak er positive. Spørsmål om operatørenes bruk av video er lagt inn i Vakttårnprosjektet for å legge til rette for innsamling av data til forskning. 

Vil du lese mer om operatørenes erfaringer med bruk av video i legevaktsentralen, klikk her. 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nathalie Sandal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Video - et stort steg for legevaktsentralene.

Sandal, Nathalie. 2021, Utposten. NORCEFagartikkel
1 - 2 av 2