Cristin-prosjekt-ID: 2540566
Registrert av: REK Sist endret: 9. juni 2022, 10:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2540566
Registrert av: REK Sist endret: 9. juni 2022, 10:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Dyp repetitiv transkraniell magnetisk stimulering mot perifere nevropatiske smerter

prosjektleder

Audun Stubhaug
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 428116

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2022 Slutt: 1. februar 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dyp repetitiv transkraniell magnetisk stimulering mot perifere nevropatiske smerter

Populærvitenskapelig sammendrag

Perifere nevropatiske smerter er spesielt vanskelig å behandle og er assosiert med en rekke negative konsekvenser som går utover pasientenes hverdag slik som lavere kognitiv funksjon, utfordringer relatert til psykisk helse og dårligere søvn. Repetitiv transkraniell magnetisk stimulasjon (rTMS) av primære motoriske områder i hjernen er under utvikling for behandling av perifere nevropatiske smerter og har vist moderate effekter for behandling av sentrale og perifere nevropatiske smerter. Nyere rTMS-spoler gir mulighet for å stimulere større hjerneområder (dyp rTMS) som kan gi bedre behandling enn konvensjonelle spoler. Formålet med denne studien er derfor å undersøke den smertelindrende effekten av dyp rTMS sammenlignet med placebo (sham) stimulering. Vi vil også undersøke andre utfallsmål slik som kognisjon, søvn og symptomer på angst og depresjon.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Nadine Farnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sara Magelsson Vambheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Henrik Børsting Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Per Hansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5