Cristin-prosjekt-ID: 2540747
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2022, 10:45

Cristin-prosjekt-ID: 2540747
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2022, 10:45
Prosjekt

Kan vi unngå alvorlige komplikasjoner til hjerteflimmer hos brukere av hjemmebaserte tjenester?

prosjektleder

Sigrun Halvorsen
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Agder

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 408516

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2022 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan vi unngå alvorlige komplikasjoner til hjerteflimmer hos brukere av hjemmebaserte tjenester?

Populærvitenskapelig sammendrag

Atrieflimmer (AF) er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen hos voksne. Forekomsten av AF øker med økende alder og med tilstedeværelse av andre sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Hos ca. 1/3 av pasientene med AF er ikke tilstanden erkjent. Uoppdaget og/eller ubehandlet AF er en hyppig årsak til hjerneslag og hjertesvikt. Forebyggende behandling anbefales derfor til pasienter i risikogruppen dersom AF påvises. I Norge mottar i dag minst 150 000 mennesker kommunale hjemmetjenester, men det foreligger få kliniske studier i denne gruppen. Risikoen for AF og AF-relaterte komplikasjoner antas høy pga høy alder og flere tilleggssykdommer enn i befolkningen generelt. Den potensielle nytteverdien av AF screening og forebyggende behandling er følgelig stor. Et vanlig EKG-opptak er ikke egnet for å oppdage episodevise anfall med AF. Langtids-EKG registrering øker sannsynligheten for å oppdage dette, men tradisjonelt langtids-EKG registrering vha Holter-apparat lite egnet til screeningformål. Det er derfor et stort behov for nye digitale helseteknologier som kan muliggjøre personsentrert, integrert og proaktiv omsorg. I denne studien ønsker vi å undersøke om det er mulig å screene for AF blant brukere av hjemmebasert omsorgstjenester ved hjelp av den nye norske hjertesensoren ECG247.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigrun Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Gorv Pathak Kumar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Rune Fensli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Katarina Grujic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Energi og teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Priyanthi Borgen Gjerde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse og samfunn - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »