Cristin-prosjekt-ID: 2542262
Sist endret: 30. juni 2022, 13:51

Cristin-prosjekt-ID: 2542262
Sist endret: 30. juni 2022, 13:51
Prosjekt

Studentdrevet utvikling av læringsverktøy for databaseundervisning

prosjektleder

Olav Dæhli
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for elektro, IT og kybernetikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.937.530
 • HK-dir - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  Prosjektkode: AKTIV-2021/10158

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Databaser • Programmering • Databaseutvikling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Olav Dæhli

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. januar 2022 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studentdrevet utvikling av læringsverktøy for databaseundervisning

Populærvitenskapelig sammendrag

Behovet for personer med IT-kompetanse øker. Databaser er en sentral komponent i programvareutvikling, og innen databasefaget er modellering og bruk av SQL essensielle ferdigheter.

IT-studieprogrammer har gjerne et innføringsemne i databaser, der oppøvde kunnskaper og ferdigheter normalt er viktig også i videregående emner. For å skaffe seg nødvendige ferdigheter i datamodellering og SQL-programmering har studentene behov for mengdetrening. De må løse mange oppgaver av varierende kompleksitet og få konkrete tilbakemeldinger underveis. Undervisning foregår gjerne i store klasser, noe som gjør det utfordrende å gi tilstrekkelig veiledning og tilbakemelding.

I prosjektet vil det utvikles et digitalt læringsverktøy (DbPersist), og en omfattende bank med praktiske øvingsoppgaver, fra helt enkle oppgaver til oppgaver som tilsvarer eksamensoppgaver og realistiske case. Læringsverktøyet vil bidra til at studentene får aktiv mengdetrening, ved å kombinere automatiske, formative tilbakemeldinger med ulike spillelementer.

Prosjektet bygger videre på tidligere arbeid med læringsverktøyet LearnER, som fikk midler fra Norgesuniversitetet 2018 –2019 (NUV-prosjekt P08/2018). Basert på erfaringer fra prosjektet, har vi konkludert med at det er behov for å utvikle et nytt og forbedret system.

Ny løsning vil gi mulighet for friere oppgaveløsing, tilby mer verdifull formativ vurdering, ha mer avansert spillifisering og vil ha nye læringsaktiviteter relatert til spørrespråket SQL. Læringsverktøyet vil utvikles av og for studenter.

En viktig del av prosjektet er å vise hvordan bachelorstudenter kan utvikle læringsverktøy i samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner. Studentene bidrar ikke bare til utvikling av selve koden, men også med faglige innspill på designvalg og spillifisering gjennom case-basert undervisning.

Den nye versjonen vil være flerspråklig og basert på åpen kildekode, både for å øke antall potensielle brukere, men også med tanke på muligheter for internasjonalt samarbeid.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Dæhli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Per Lauvås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania
Aktiv cristin-person

Bjørn Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3