Cristin-prosjekt-ID: 2542702
Registrert av: REK Sist endret: 10. juli 2022, 14:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2542702
Registrert av: REK Sist endret: 10. juli 2022, 14:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Prediagnostisk livsstil og mortalitet blant bryst-, tarm- og lungekrefttilfeller

prosjektleder

Therese Haugdahl Nøst
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 487111

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juni 2022 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prediagnostisk livsstil og mortalitet blant bryst-, tarm- og lungekrefttilfeller

Populærvitenskapelig sammendrag

Bryst-, kolorektal- og lungekreft er de ofteste diagnostiserte kreftformene blant kvinner i Norge og i verden. Mens prognosen for disse krefttypene forbedres med tidligere oppdagelse og nye behandlinger, har kreftpasienter likevel høyere risiko for komorbiditet og død sammenlignet med deres kreftfrie folk (counterparts???). Sammenhengen mellom livsstilsfaktorer – for eksempel: fysisk aktivitet, kroppsmasseindeks, røykevaner, alkoholinntak og kostholdsmønstre – og kreftforekomst har blitt grundig undersøkt og har generelt vist seg å være assosiert med kreftforekomst. Likevel har effekten av livsstil før diagnose på dødelighet blant kreftoverlevere sjelden blitt undersøkt. Derfor er målet med denne studien å undersøke sammenhengen mellom kombinerte livsstilsfaktorer før diagnose og dødelighet blant overlevende av bryst-, kolorektal- og lungekreft ved hjelp av den norske kvinne- og kreftstudien (NOWAC). NOWAC er en nasjonalt representativ prospektiv kohortstudie med flere enn 170 000 kvinnelige deltakere rekruttert mellom 1991 og 2007. Deltakerne svarte på spørreskjemaer inkludert informasjon om livsstil, kosthold, helsehistorie, reproduktive egenskaper og mer. NOWAC er også knyttet til Kreftregisteret, noe som betyr at vi vet om, når og hvilken kreft en deltaker har blitt diagnostisert med. På denne måten kan vi trekke ut kvinner som ble diagnostisert med bryst-, kolorektal- og lungekreft i oppfølgingsperioden etter at de svarte på spørreskjemaet. Derfor representerer opplysningen fra spørreskjemaet livsstil i førdiagnoseperioden. Det kreves det et sammensatt mål for å undersøke kombinerte livsstilsfaktorer. En Healthy Lifestyle Index (HLI) var tidligere konstruert og vil bli brukt til å vurdere kombinerte livsstilsfaktorer (fysisk aktivitet, kroppsmasseindeks, røykevaner, alkoholinntak, kostholdsvaner) ved å administrere en HLI-skår til hver deltaker (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34429658/). HLI er en numerisk skala, der høyere skår indikerer større overholdelse av en kreftforebyggende (sunn) livsstil. Overlevelsesanalyse analyse vil bli brukt til å estimere de relative forskjellene i dødelighet mellom sunn og ikke-sunn livsstil før diagnose blant kvinner diagnosert med bryst-, lunge- og kolorektalkreft gjennom oppfølgingstid. Denne studien vil gjøre bruk av data som allerede er samlet inn av verdsatte, samtykkende deltakere som tok seg tid til å svare på, i mange tilfeller, flere NOWAC-spørreskjemaer. I tillegg vil denne studien være viktig for å fylle kunnskapsgapet om eksponeringer som skjer før kreftdiagnose og overlevelse. Kreftoverlevere er en stor del av den norske befolkningen.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Therese Haugdahl Nøst

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Therese Haugdahl Nøst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Kristin Benjaminsen Borch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Tonje Braaten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Torkjel M Sandanger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »