Cristin-prosjekt-ID: 2542987
Sist endret: 25. juli 2022, 16:11

Cristin-prosjekt-ID: 2542987
Sist endret: 25. juli 2022, 16:11
Prosjekt

Heritage Politics. This strategic institute Research Program (SIS-project) focuses on the functions and challenges the cultural heritage management has in today’s society and the challenges for future heritage management

prosjektleder

Torgrim Sneve Guttormsen
ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for kulturminneforskning

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 10.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 160010/F40

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Konservering og restaurering • Arkeologi • Kulturvitenskap

Emneord

Kulturarv og politikk • Minnestudier • Heritage Studies • Kullturminneforvaltning • Erindringsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Heritage Politics. This strategic institute Research Program (SIS-project) focuses on the functions and challenges the cultural heritage management has in today’s society and the challenges for future heritage management

Tittel

Kulturminneforvalting som politikk. I denne strategiske instituttsatsingen forskes det på hvilke funksjoner og utfordringer kulturminneforvaltning har i dagens samfunn og i møtet med morgendagens behov.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Torgrim Sneve Guttormsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning
Aktiv cristin-person

Nina Kjølsen Jernæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Konserveringsavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Hanne Moltubakk Kempton

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Konserveringsavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Christina Spaarschuh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Konserveringsavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Grete Swensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Monumentalizing refugee heritage: Vietnamese boat people memorials.

Guttormsen, Torgrim Sneve. 2021, Routledge. NIKUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Selling homes: the polysemy of visual marketing.

Skrede, Joar; Andersen, Bengt. 2020, Social Semiotics. NIKU, OSLOMETVitenskapelig artikkel

How Refugee Heritage will shape Future Heritage Management: lessons from Norway.

Guttormsen, Torgrim Sneve. 2020, Spring Conference 2020 Shaping sustainable futures through heritage. NIKUVitenskapelig foredrag

Medieval polychrome sculptures in Norwegian museum collections and churches. Are there differences in how they are retouched, presented and perceived?

Jernæs, Nina Kjølsen; Mengshoel, Gerd Karen. 2019, Collegium Medievale. NIKUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »