Cristin-prosjekt-ID: 2542990
Sist endret: 25. juli 2022, 19:45

Cristin-prosjekt-ID: 2542990
Sist endret: 25. juli 2022, 19:45
Prosjekt

Urban Heritage. This strategic institute Research Program (SIS-project) focuses on the value of urban heritage and treats caused by urban transformation processes in Norway

prosjektleder

Grete Swensen
ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for kulturminneforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Urban Heritage. This strategic institute Research Program (SIS-project) focuses on the value of urban heritage and treats caused by urban transformation processes in Norway

Tittel

I denne strategiske bysatsingen blir det tatt utgangspunkt i noen av de utfordringene som dagens bytransformasjon reiser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grete Swensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Sveinung Krokann Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning
Aktiv cristin-person

Cornelis Horn Evensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Veronique Karine Simon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Arne Jan Brendalsmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Tensions between Urban Heritage Policy and Compact City Planning - A Practice Review.

Swensen, Grete. 2020, Planning Practice & Research. NIKUVitenskapelig artikkel

Heritagization of street art as a theatrical performance. The case study of Dolk’s artworks conservation in Bergen, Norway.

Nomeikaite, Laima. 2020, Journal of Urban Cultural Studies. NIKUVitenskapelig artikkel

Street art as performative heritage.

Nomeikaite, Laima. 2020, Roskilde Universitetsforlag. NIKUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Street art and performative heritage .

Nomeikaite, Laima. 2019, Kurs 'Performance Studies'. NIKUFaglig foredrag

Street art and the Eventual Heritage Preservation- From Failures to Discoveries.

Nomeikaite, Laima. 2019, Visuel Kultur og Performance Design forksningsseminar. NIKUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 34 | Neste | Siste »