Cristin-prosjekt-ID: 2545194
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 22:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2545194
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 22:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Stabilisering med intakt navlesnor og fysiologi-basert avnavling ved keisersnitt

prosjektleder

Beate Horsberg Eriksen
ved Helse Møre og Romsdal HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Møre og Romsdal HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 399101

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2022 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Stabilisering med intakt navlesnor og fysiologi-basert avnavling ved keisersnitt

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet består av to faser. Hovedmålet er å utvikle kunnskap og metoder som kan øke bruken av stabilisering av nyfødte med intakt navlesnor og fysiologibasert avnavling ved keisersnitt, uten økt risiko for mor og barn. Fase 1: Standardisering og testing av ny metode for fysiologibasert avnavling av nyfødte forløst med keisersnitt: en to-delt feasibility-studie med historisk kontroll. Metoden er valgt for å kunne samle data om gjennomførbarhet, sikkerhet og akseptabilitet - for deretter å kunne vurdere om intervensjonen kan brukes som referansebehandling i Fase 2. Forskningsspørsmål studie 1: Er forløsning av morkaken før avnavling og fysiologibasert avnavling gjennomførbart, trygt og akseptabelt sammenlignet med standard prosedyre (sen avnavling >.60 sek.) for premature og fullbårne barn som puster selv etter keisersnitt? Primært endepunkt: Evaluere om metoden er gjennomførbar, trygg og akseptabel og kan brukes som standard prosedyre ved keisersnitt. Forskningsspørsmål studie 2: Er forløsning av morkaken før avnavling og stabilisering med intakt navlesnor gjennomførbart og trygt sammenlignet med standard prosedyre (sen avnavling > 60 sek) for premature og fullbårne barn som trenger pustehjelp etter keisersnitt? Primært endepunkt: Evaluere om denne metoden er gjennomførbar, trygg og akseptabel, og kan benyttes som referanse-behandling (kontroll) i fase 2 (studie 3) Sekundære endepunkter (begge studier): Standardisere en metode som sørger for fysiologisk overføring av blod fra morkake til barn ved keisersnitt. Øke kunnskap om og forekomst av fysiologibasert avnavling ved planlagte og akutte keisersnitt Fase 2:Stabilisering med intakt navlesnor og fysiologibasert avnavling ved keisersnitt før 35 uker: en randomisert, kontrollert studie. Metoden er valgt for å skaffe evidens om effektiviteten av ulike behandlinger. To intervensjoner sammenlignes for å finne ut om den ene er like bra som den andre. Hypotese, studie 3: Forløsning av morkaken før avnavling og fysiologibasert avnavling på standard asfyksibord er like effektivt ("non-inferior") som å bruke mobilt utstyr inne på operasjonsstuen til stabilisering av premature nyfødte med intakt navlesnor. Primært endepunkt: Avgjøre om de to metodene er like effektive for å oppnå kardio-respiratorisk stabilitet for premature som forløses med keisersnitt (gestasjonsalder 26+0 -34+6 uker) Sekundære endepunkter: - Apgar scores (1,5 og 10 min) og behov for hjelp til stabilisering - risikofaktorer hos mor og barn: blødning/infeksjon (m), hypotermi/lav 5-minutts Apgar (b) - gjenværende blodvolum i morkaken etter avnavling Forventet nytte: Sen avnavling (1-3 minutter) er vist fordelaktig for både premature og fullbårne barn. Selv om fordelene er kjent, og sen avnavling er vanlig ved vaginale fødsler, har dette vist seg vanskelig å gjennomføre ved keisersnitt. Keisersnitt-raten i Norge er nå rundt 16%, derav 65-70% akutte, med varierende andel premature og andre nyfødte som trenger pustestøtte. På de fleste operasjonsavdelinger er utstyr til stabilisering av nyfødte (asfyksibord) plassert langt fra operasjonsbordet, og operatøren må da velge mellom sen avnavling og forsinket hjelp til den nyfødte. Ny forskning foreslår å vente med avnavling til barnet puster regelmessig og lungekretsløpet er fylt (fysiologibasert avnavling). Dette bedrer kardio-respiratorisk stabilitet og blodgjennomstrømning til vitale organer. Ved å benytte en av de skisserte metodene forventer vi å øke forekomsten av sen avnavling ved keisersnitt, spesielt for premature og andre som trenger pustestøtte. I tillegg vil dette gi mulighet for umiddelbar bedømmelse av den nyfødtes tilstand og behov for hjelp ved at nyfødt-teamet er tilstede på operasjonsstuen. Vi forventer at resultatene fra dette prosjektet vil kunne påvirke fremtidig praksis både nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst kunne fungere som beslutningsstøtte for avgjørelser

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Beate Horsberg Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Solveig Bjellmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Ola Andersson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lunds universitet

Stine Bernitz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elisabeth Sæther

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »