Cristin-prosjekt-ID: 2545210
Registrert av: REK Sist endret: 30. august 2022, 12:10 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2545210
Registrert av: REK Sist endret: 30. august 2022, 12:10 Sist endret av: REK
Prosjekt

M4A

prosjektleder

Christian Gold
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 246145

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2021 Slutt: 30. april 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

M4A

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Musikk har blitt brukt i flere tiår til å hjelpe mennesker med autismespektrumforstyrrelse (ASD). Musikkterapi lover å bli en effektiv form for intervensjon for ASD. Likevel, systematisk forskning på musikkterapiens effektivitet og biologisk virkemodus har kun nylig begynt. Formål: Music for autism (M4A) er det første europeiske forskningsprosjekt som undersøker musikkterapiens effekt på sosial kommunikasjon; deltakelse; familiens livskvalitet; og psykisk helse; samt effekter på funksjonell hjernekonnektivitet og hjernestruktur, i barn med ASD. Metode: Kartlegger-blindet, randomisert kontrollert kryssover-forsøk. Alle deltakere vil få klinisk kartlegging og hjerneskanninger (magnetresonanstomografi) hver tredje måned over en periode av ni måneder. I de første og siste 3 måneder vil deltakerne få ukentlige sesjoner med musikk eller lek (rekkefølge bestemt tilfeldig). På de midterste 3 månedene vil deltakerne få ingen terapi (washout-periode). Populasjoner: M4A vil inkludere totalt 80 barn, alder 6-12 år, på alle kognitive funksjonsnivå, på to europeiske land (Østerrike og Norge). Forventet utfall: Vi forventer musikkterapi å forbedre sosial kommunikasjon, deltakelse, psykisk helse, hjernekonnektivitet, og hjernemasse i utvalgte arealer. Vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling skal skje gjennom publikasjoner, nasjonale og internasjonale konferanser, og flere kommunikasjonskanaler som TV, radio og sosiale medier, gjennom prosjektets forløp og etter prosjektets avslutning. Nytteverdi: M4A vil levere verdifulle data som vil forbedre betydelig det teoretiske og empiriske grunnlag for anvendelse av musikkterapi. Prosjektet vil hjelpe å lukke viktige nåværende kunnskapshull på feltet og vil bidra til videre utvikling av personalisert klinisk praksis. Det vil også bidra til videre etablering av effektive, evidensbaserte intervensjoner for ASD.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Gold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Isabella Wagner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universität Wien
1 - 2 av 2