Cristin-prosjekt-ID: 2545848
Sist endret: 2. september 2022, 13:42

Cristin-prosjekt-ID: 2545848
Sist endret: 2. september 2022, 13:42
Prosjekt

Forskningsprosjekt Rein Hardangerfjord

prosjektleder

Gunhild Bødtker
ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 560.000
 • Regionale forskningsfond Vestlandet
  Prosjektkode: ES708054

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Analytisk kjemi • Økotoksikologi • Molekylærbiologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. juli 2022 Slutt: 31. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskningsprosjekt Rein Hardangerfjord

Populærvitenskapelig sammendrag

NORCE skal forske på miljøeffekter av plastrydding i Hardangerfjorden.

I forskningsprosjektet Rein Hardangerfjord skal forskere i Klima og miljøavdelingen i NORCE undersøke miljøstatus i fjorden med søkelys på mikroplast i vannmasser, fjordbunn og livet i fjorden. Forskerne ønsker blant annet å finne ut om det lekker mikroplast fra plastavfall som har hopet seg opp langs strender og vrakviker i fjorden, og om rydding av plast som har lagt lenge i naturen fører til økt spredning av mikroplast. Analyse av miljø-DNA skal gi kunnskap om artsmangfoldet i fjorden før, under og etter plastrydding for økt forståelse om hvilke miljøeffekter plastforurensning har på fjordsystemet.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunhild Bødtker

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Einar Bye-Ingebrigtsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Helge Avlesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Adriana Krolicka

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Andrea Bagi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »