Cristin-prosjekt-ID: 2547232
Registrert av: REK Sist endret: 23. september 2022, 19:25 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2547232
Registrert av: REK Sist endret: 23. september 2022, 19:25 Sist endret av: REK
Prosjekt

En prospektiv studie av stamcellebehandling ved multippel sklerose

prosjektleder

Gro Owren Nygaard
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 492781

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2022 Slutt: 15. august 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En prospektiv studie av stamcellebehandling ved multippel sklerose

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette forskningsprosjektet har som mål å lære om sikkerhet, effekt og underliggende mekanismer ved behandling med høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) for multippel sklerose (MS) ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Selve behandlingen avgjøres og utføres uavhengig av forskningsprosjektet i henhold til egen klinisk behandlingsprotokoll og etter godkjenning fra Fagdirektør ved Oslo Universitetssykehus. Vi håper at alle personer med MS (PwMS) som tilbys behandlingen også deltar i forskningsprosjektet. Det vil gjelde anslagsvis 5 pasienter i året de neste fem årene. I tillegg vil vi følge alle i 12 år, slik at prosjektet har en varighet frem til 2040. Vi vil følge pasientene prospektivt og samle inn data som beskrevet i detalj i protokollen. I hovedsak vil vi samle inn kliniske data fra pasientbesøk på sykehuset, ta ekstra blodprøver når det likevel tas blodprøver og ekstra detaljerte MR-bilder når det likevel skal tas MR. I tillegg vil vi be pasientene svare på spørreskjemaer om hvordan de har det og om livsstil og arbeid. Vi vil også bruke tidligere innsamlede data og koble data med helseregistre. Vi ønsker å lære mer om tre aspekter ved behandlingen: 1) Sikkerheten, -altså om det oppstår farlige bivirkninger som infeksjoner, alvorlig autoimmunitet, dødsfall eller forverring av sykdommen. 2) Effekten, -altså om behandlingen er effektiv og fører til mindre plager, endring i blod-biomarkører eller på MR 3) Underliggende mekanismer,-altså om vi kan lære noe om årsaken til sykdommen og hvorfor akkurat denne behandlingen har god eller dårlig effekt. Vi tror at dette prosjektet kan bidra til mer kunnskap om behandling med HSCT for MS og på sikt føre til bedre behandling for en stor gruppe pasienter.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Owren Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tobias Gedde-Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ellen Hammering

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Rune Høglund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Einar Høgestøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »