Cristin-prosjekt-ID: 2548183
Registrert av: REK Sist endret: 7. oktober 2022, 14:04 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2548183
Registrert av: REK Sist endret: 7. oktober 2022, 14:04 Sist endret av: REK
Prosjekt

Artroseskole og fysisk aktivitet i Ullensaker

prosjektleder

Nina Østerås
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/727

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 21. april 2010 Slutt: 31. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Artroseskole og fysisk aktivitet i Ullensaker

Populærvitenskapelig sammendrag

Artrose er den hyppigst forekommende degenerative leddsykdommen i dag. Konsekvensene av artrose er store, både på individuelt nivå i form av lidelse, redusert funksjon og arbeidsevne, og på samfunnsnivå i form av helsetjenesteforbruk og trygdeytelser. Siden forekomsten av artrose øker kraftig med økende alder, vil den forventede endringen i alderssammensetningen i den norske befolkningen medføre at artrose blir en enda større folkehelseutfordring i framtiden. Denne randomiserte kontrollerte studien har blitt designet for å styrke behandlingen i primærhelsetjenesten og å øke lokalt behandlingstilbud for personer med artrose. Erfaringene og kompetansen knyttet til det tverrfaglige Artroseskoleprosjektet ved Diakonhjemmet sykehus vil bli benyttet sammen med internasjonale retningslinjer til å utvikle en Artroseskole som er skreddersydd for primærhelsetjenesten. I tillegg vil vi undersøke effektene av en treningsintervensjon som skal fremme atferdsendring i form av økt fysisk aktivitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Østerås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Kåre Birger Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Margret Grotle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Bård Natvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Ingvild Kjeken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5