Cristin-prosjekt-ID: 258090
Sist endret: 4. desember 2014 13:09
Cristin-prosjekt-ID: 258090
Sist endret: 4. desember 2014 13:09
Prosjekt

Det nye barnevernet

prosjektleder

Willy Lichtwarck
ved Nordlandsforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nordlandsforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2006 Slutt: 1. august 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det nye barnevernet

Vitenskapelig sammendrag

Hvor godt er det "nye" barnevernet ?hvem er brukerne, hvilke behov ligger til grunn for bistand og hvordan imøtekommer barne- og familietjenestene behovene hva er god praksis overfor barn og familier med ulike hjelpebehov Detter er noen av spørsmålene dette samarbeidsprosjektet søker å belyse i løpet av et trefaseprosjekt i perioden 2006-2010. Fase 1 omhandler en survey av ca 1000 familier som er i kontakt med barnevernet i de samarbeidende kommunene i 2007. Målet er å finne ut hvordan og hvorfor de har kommet i kontakt med barnevernet og hvilke utfordringer disse familiene stiller til det barnevernfaglige arbeidet i kommunene og elles i systemet.Fase 2 vil utvikles på bakgrunn av den kunnskap om tjenestebrukerne som innhentens i fase I. Det vil trekkes utvalg av representative brukergrupper som skal følges i 2008 og inn i 2009 for å se hvilke tjenester de mottar og hvordan disse fungere i forhold til de behovene som er framkommet. Fase 3 vil utvikles i lys av kunnskapen som fase I og II gir og en vil her forsøke å utvikle nye arbeidsmetoder som vil prøves ut vitenskapelig og kontrolleres i forhold til de eksisterende metodene med tanke på hva som kan sies å være godt barnevern

Metode

Fase I survey 2007-2008

prosjektdeltakere

prosjektleder

Willy Lichtwarck

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nordlandsforskning
Aktiv cristin-person

Inger Marie Bakke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Camilla Bennin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Bjørn Arne Buer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Astrid Dagmar Halsa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Hvordan kan et strukturelt perspektiv med fokus på begreper som klasse og levekår påvirke narneverntjenestens praksis?

Kojan, Bente Heggem. 2013, Universitetsforlaget. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

om gjennomføringen av undersøkelsen - Fase 1 i Det nye barnevernet.

Marthinsen, Edgar. 2013, Universitetsforlaget. NTNU, UIAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Nytt innblikk i norsk barnevern - hva forteller dataene fra Det nye barnevernet?

Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Kojan, Bente Heggem. 2013, Universitetsforlaget. HINN, NORD, NTNU, UIA, NORDLFORSKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hva mener vi med det nye barnevernet?

Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy; Fauske, Halvor; Clifford, Graham. 2013, Universitetsforlaget. HINN, NORD, NTNU, UIA, NORDLFORSKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Det nye barnevernet.

Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy. 2013, Universitetsforlaget. NORD, NTNU, NORDLFORSKVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »