Cristin-prosjekt-ID: 259393
Sist endret: 12. januar 2015 15:00

Cristin-prosjekt-ID: 259393
Sist endret: 12. januar 2015 15:00
Prosjekt

Drug metabolism in sick and premature newborn infants

prosjektleder

Thor Willy Ruud Hansen
ved Pediatri ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Pediatri ved Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 11. desember 2007 Slutt: 1. januar 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Drug metabolism in sick and premature newborn infants

Vitenskapelig sammendrag

Vår målsetting er å kartlegge påvirkning av medikamentstoffskiftet hos syke nyfødte. Dette gjøres dels ved medikamentanalyser i mikrovolumer, og dels ved kartlegging av genregulering.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Thor Willy Ruud Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Pediatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1