Cristin-prosjekt-ID: 259395
Sist endret: 14. januar 2015 11:18

Cristin-prosjekt-ID: 259395
Sist endret: 14. januar 2015 11:18
Prosjekt

Epidemiologisk studie av gulsott hos termin-nære, friske norske nyfødte

prosjektleder

Thor Willy Ruud Hansen
ved Nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Barneklinikken ved Universitetet i Oslo
 • Vestre Viken HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 11. desember 2007 Slutt: 1. januar 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Epidemiologisk studie av gulsott hos termin-nære, friske norske nyfødte

Vitenskapelig sammendrag

Dette er en deskriptiv studie der vi ved non-invasiv metode (transkutant) måler bilirubin hos nyfødte ved en barselavdeling. Dernest er det målsettingen ved hjelp av målingene og data knyttet til mor, svangerskap, fødsel og familie å prøve å utvikle et redskap for å forutsi hvilke nyfødte som har særskilt høy risiko for å utvikle alvorlig gulsott.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Thor Willy Ruud Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Pediatri ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1