Cristin-prosjekt-ID: 259495
Sist endret: 14. januar 2015 14:03

Cristin-prosjekt-ID: 259495
Sist endret: 14. januar 2015 14:03
Prosjekt

Corpus Oral de Lenguaje Adolescente, COLA

prosjektleder

Juan Antonio Martinez
ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved Norges Handelshøyskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spansk språk

Emneord

Korpus ungdomsspråk diskursmarkører

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. desember 2007 Slutt: 22. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Corpus Oral de Lenguaje Adolescente, COLA

Sammendrag

På den ene siden vil vi forske på ungdommers talemåte, innflytelsen av andre språk på spansk ungdomsspråk. På den andre siden er vi interessert i å sammenligne materialet fra de spansktalende hovedstader med det materialet som allerede er innsamlet gjennom prosjektene. UNO og COLT, som har mange timers samtale fra Oslo, Stockholm og Helsinki.COLA-prosjektet er finansiert av det Historisk-filosofiske fakultet og Meltzerfondet ved Universitetet i Bergen og NFR (Norges Forskningsråd).COLA er delt i fem underavdelinger:COLAm: ungdomsspråk i MadridCOLAba: ungdomsspråk i Buenos AiresCOLAs: ungdomsspråk i Santiago de ChileCOLAg: ungdomsspråk i GuatemalaCOLAla: ungdomsspråk i La Havana

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålsetningen med Cola-prosjektet er å samle ungdommers talespråk (13 og 19 år) fra Madrid og andre spansktalende hovedstader i et korpus, tilgjengelig for forskning på internett.

Utstyr

Talespråket er spilt inn på SONY (MZ-N10) minidisker. Dernest er lydfilene lagt over på CD for å bli transkribert i programmet Transcriber. I COLA-prosjektet følges TEIs (Text Encoding Iniciative) anbefalinger for transkripsjon. Transkripsjonene er lagt ut på nettet koblet til lyd, slik at man kan høre og lese transkripsjonene samtidig. Man kan søke på ord, antall ord, sosiale klasser, etc. Man får tilgang til korpuset med brukernavn og passord som fås ved å sende en epost til info@colam.org

prosjektdeltakere

prosjektleder

Juan Antonio Martinez

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved Norges Handelshøyskole

Anna-Brita Stenström

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Eli-Marie Drange

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Esperanza Eguia Padilla

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4