Cristin-prosjekt-ID: 260088
Sist endret: 4. desember 2014 13:46
Cristin-prosjekt-ID: 260088
Sist endret: 4. desember 2014 13:46
Prosjekt

Mental health in young adults with low birth weight

prosjektleder

Marit Sæbø Indredavik
ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. januar 2008 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mental health in young adults with low birth weight

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marit Sæbø Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Line Knutsen Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ann-Mari Brubakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Torstein Vik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jon Sverre Skranes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Mental health in low birth weight individuals approaching adulthood.

Lund, Line Knutsen. 2012, NTNUDoktorgradsavhandling
1 - 1 av 1